Laat de WOZ niet onderwaarderen

Foto: Flickr (rechtenvrij)

Als woningbezitter krijg je er jaarlijks mee te maken; de WOZ-beschikking. Op basis van de WOZ-waarde van je woning betaal je sinds jaar en dag veel zakelijke- en gemeentelijke lasten én vele belastingen. Voor je portemonnee is het van groot belang dat de WOZ-waarde klopt!

De afkorting staat voor Waardering Onroerende Zaken. De Wet WOZ wordt uitgevoerd door de gemeenten. Aan de hand van taxatie wordt deze waarde bepaald. Het is uiteraard niet mogelijk om iedere woning afzonderlijk te taxeren. Verspreid door de gemeente bezoeken taxateurs woningen die representatief zijn voor een bepaalde categorie woningen.

Hogere WOZ-waarde

De waarde die je terugvindt op jouw WOZ-beschikking, is de waarde van je woning op 1 januari van het voorafgaande jaar. Door de vertraging van een jaar kan de WOZ-waarde dus hoger uitvallen dan de economische waarde van jouw woning op dit moment. Bekijk deze waarde kritisch. Die is namelijk afhankelijk van waterschapslasten, gemeentelijke belastingen, inkomstenbelasting en (eventuele) schenk- en erfbelasting.

Bezwaar aantekenen

Door bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-beschikking kan je jezelf enkele tientallen tot honderden euro’s belasting besparen. Let op! Je moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Maar ook als de bezwaartermijn verlopen is kunnen er aanleidingen zijn om toch een herziening aan te vragen.

Hans Tamsma loopt al tegen de 30 jaar mee in de Gooische makelaarswereld. Hij kent alle hoeken en gaten op woongebied op zijn duimpje en staat als gewaardeerde collega te boek bij zijn collega’s. Twijfel je over de WOZ-beschikking die jij van de gemeente hebt ontvangen? Neem dan gerust contact op met Tamsma Makelaars. Zij adviseren je graag en voeren desgewenst een taxatie voor jou uit.

Reacties