Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek scoort dikke voldoende

Foto: Wikimedia

Uit inspecties blijkt dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voldoet aan nagenoeg alle verwachtingen. Hiermee eindigt het meldpunt op de derde plaats van de 26 Veilig Thuis organisaties.

De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg onderzochten in maart de kwaliteit van de gezamenlijke Veilig Thuis organisaties, waaronder ook Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Het meldpunt voldoet aan 27 van de 30 criteria.

Sterke punten

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft. Als sterk punt prijzen de inspecties de aanwezigheid van twee aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling, die hierover voorlichting en training geven aan inwoners en professionals.

Stappen ondernemen

Uit de inspectie komen ook verbeterpunten naar voren. Deze hebben betrekking op de kwaliteit van de dossiervorming, de doorlooptijden van de onderzoeken en het inzetten van vervolgtrajecten. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek heeft al concrete stappen genomen om die aandachtspunten eveneens op orde te krijgen.

Reacties