Lid raad van bestuur Roorda staat voor vertrek bij Tergooi

Foto: Google Maps

Ruurd Jan Roorda vertrekt per 1 mei 2018 uit de raad van bestuur van Tergooi. Hij gebruikt komende periode om zijn nog te benoemen opvolger in te werken.

Roorda Jan Roorda heeft ruim zes jaar als bestuurder voor Tergooi gewerkt. Hij heeft besloten om per 1 mei 2018 een ander vervolg aan zijn arbeidscarrière te willen geven.

Optimale inzet

“Als bestuurder ben je dienstbaar aan de organisatie en moet je streven naar een periode van optimale inzet en effectiviteit”, zegt hij. Voor mij is gebleken dat een dergelijke periode telkens ongeveer zes jaar beslaat. Daarom heb ik na een intensieve bestuursperiode in Tergooi besloten mij voor de komende jaren te oriënteren op een nieuwe positie en werkzaamheden elders.

Strategische koers

Tergooi zoekt een nieuw lid voor de raad van bestuur. Samen met voorzitter Hans den Hollander en de medische staf geeft dit in de toekomst invulling aan de gekozen strategische koers.

Reacties