Werk Oosterengweg in Hilversum tijdelijk stilgelegd wegens asbest

Foto: Provincie Noord-Holland

Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van HOV in ’t Gooi zijn op de kop van de Oosterengweg (bij aansluiting Liebergerweg) in Hilversum kleine brokjes asbest aangetroffen.

Het asbest vormt geen gevaar voor de volksgezondheid: het ligt ca. 20 tot 30 cm onder straatniveau, op een afgesloten werkterrein. Het werk is tijdelijk stilgelegd. De grond wordt nu eerst gesaneerd. Daarna kan de aannemer veilig verder met de werkzaamheden. Omwonenden worden via een brief geïnformeerd.

Saneringsplan

De sanering bestaat uit het verder afgraven van de locatie waarbij de vervuilde grond wordt afgedekt en afgevoerd. Het saneringsplan wordt opgesteld in nauw overleg met de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek. Pas als de grond ter plaatse schoon is, kan de aannemer verder met de graafwerkzaamheden. De sanering heeft naar verwachting geen invloed op de planning van de werkzaamheden aan de Oosterengweg.

Fietsomleiding

De voor dit werk ingestelde fietsomleiding op de Oosterengweg blijft van kracht tot de werkzaamheden ter plaatse zijn afgerond. Ook de verkeersregelaars die in de ochtendspits fietsers begeleiden richting de omleidingsroute blijven hun werk doen.

Het bericht Werk Oosterengweg in Hilversum tijdelijk stilgelegd wegens asbest verscheen eerst op Hilversum.