College stelt aanpassing winkeltijdenverordening voor

Foto:

Het college stelt de raad voor om de Winkeltijdenverordening van Huizen te wijzigen. Deze wijziging maakt het mogelijk dat winkels op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur open kunnen zijn. De bevoorrading van de winkels moet binnen dezelfde tijden plaatsvinden, ook dat is in de verordening geregeld. Behandeling van dit voorstel gebeurt in de raadsvergadering van 5 juli. Als de raad met het voorstel van het college instemt, is zondag 15 juli de eerste mogelijkheid dat winkels open mogen zijn.

Coalitieakkoord 2018 – 2022

In het coalitieakkoord Vitaal en Verbindend is opgenomen dat het college uiterlijk in de raadsvergadering van 5 juli a.s. een voorstel doet voor wijziging van de winkeltijdenverordening. Dat ligt er nu. Hierin is ook het laden en lossen geregeld in het tijdvak dat de winkels geopend zijn voor het publiek.

Reacties