Veilig thuis Gooi en Vechtsreken zet zich in tegen ouderenmishandeling

Foto:

15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Op het onderwerp ouderenmishandeling
heerst nog steeds een taboe. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek besteedt rondom deze dag extra aandacht
om bewustwording over dit onderwerp te vergroten. Er vindt onder andere een bijeenkomst plaats voor
professionals, er is een filmpje en een nieuwe folder ontwikkeld. De folder wordt breed verspreid onder
huisartsen, apotheken, wijkcentra en bibliotheken om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

Reacties