Het nieuwe college van Burgemeester en wethouders

Foto:

Op 30 mei zijn de leden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren geïnstalleerd. Inmiddels is ook de verdeling van de portefeuilles en de verdeling van de wijken/woonkernen over de wethouders bekend. Hieronder zetten we de verdeling op een rij.

Alexander Luijten (VVD)

Economie; toerisme; evenementen; cultuur; recreatie; monumenten; sport; subsidies; Metropool Regio Amsterdam; Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de Regionale samenwerkingsagenda (RSA).

Wijkwethouder voor: Naarderwoonbos, Naarden-Vesting, Rembrandtpark, Componistenkwartier, Bos van Bredius en Godelinde.

Geert-Jan Hendriks (D66)

Financi├źn; onderwijs en huisvesting; jeugd/sociaal domein 18-; democratische vernieuwing en burgerparticipatie; dienstverlening; belastingen en bedrijfsvoering.

Wijkwethouder voor: Muiden, Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven en Bredius.

Marieke Munneke-Smeets (Hart voor BNM)

Wonen en volkshuisvesting; verkeer en vervoer; parkeren; openbare ruimte; begraafplaatsen; leefbaarheid; diverse projecten ruimtelijke ordening (o.a. Centrum Bussum / Scapino-terrein, De Vonk, BORgronden, Spoorse doorsnijding, Spoorovergangen, Centrum Keverdijk en Amersfoortsestraatweg).

Wijkwethouder voor: Oranje Nassaupark Noord en Zuid, Naardermeerkwartier, Ministerpark, Fortlanden en ’t Spiegel.

Barbara Boudewijnse (GroenLinks)

Duurzaamheid; werk en inkomen; zorg en welzijn/sociaal domein 18+; water en natuur; GAD en milieu en dierenwelzijn.

Wijkwethouder voor: Muiderberg en Oosterengh.

Jan Franx (VVD)

Ruimtelijke ontwikkeling; Omgevingswet; vastgoed en grondbeleid; havens; diverse projecten ruimtelijke ordening (o.a. De Krijgsman, ‘Naarden buiten de Vesting’, ‘Verder met de Vesting Muiden’, Bredius, Buitenhaven Muiden / binnenhaven Muiden, Crailo en A1/A6).

Wijkwethouder voor: centrum Bussum en Laarderwegkwartier.

De portefeuille van burgemeester Han ter Heegde omvat:

veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie; openbare orde en veiligheid; toezicht en handhaving; vergunningen; voorlichting en communicatie. Daarnaast is hij voorzitter van het college en voorzitter van de gemeenteraad.

Vooraan op de foto: Marieke Munneke-Smeets en Barbara Boudewijnse. Daarachter: Alexander Luijten, gemeentesecretaris Dick van Huizen, Jan Franx, Geert-Jan Hendriks en burgemeester Han ter Heegde.

Reacties