Tergooi kiest voor versterken medicatieveiligheid met MedEye

Foto:

Tergooi gaat werken met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Dit systeem helpt verpleegkundigen om de medicatietoedieningen aan het bed extra te controleren. Met deze stap zet Tergooi weer een enorme stap vooruit in veiligheid en efficiency.

Ziekenhuisapotheker Jolande van der Wildt is verheugd over het nieuwe systeem: ‘Het gebruik van MedEye is in meerdere ziekenhuizen al succesvol gebleken. Het systeem ondersteunt de verpleegkundige om te controleren of het geneesmiddel dat moet worden toegediend overeenkomt met hetgeen de arts heeft voorgeschreven en zal dus zeker een kwaliteitsverbetering opleveren. Bovendien verwacht ik dat na implementatie van MedEye de werkdruk op de verpleegafdelingen vermindert door de vereenvoudigde werkwijze van identificatie en registratie van medicatie’.

Reacties