Sint Jansfeest 2018 juni 24 om 07:00 – 16:30

Foto:

07.00 uur Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof

09.00 uur Hoogmis in de Basiliek

11.00 uur Vertrek van de processie vanaf het kerkplein

12.15 uur Hoogmis op het Sint Janskerkhof

13.15 uur Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof

14.30 uur Afsluiting van de processie in de Basiliek

16.15 uur Sluiting van de Basiliek

Reacties