Stichting Vaarkracht gaat ophaalbrug Aanloophaven bedienen

Foto:

De bediening van de ophaalbrug over de Aanloophaven wordt voor het resterende deel van
2018 opgedragen aan Stichting Vaarkracht. Dat heeft het college van burgemeester en
wethouders vandaag besloten.
Voorwaarden
Eerder had het college het voornemen om de brugbediening voor het resterende deel van 2018 te
gunnen aan Jan Schra. Aan deze opdracht stelt de gemeente al jaren een aantal gebruikelijke en
essentiële voorwaarden om de continuïteit van de brugbediening te kunnen waarborgen. Jan Schra
heeft tot twee keer toe laten weten niet akkoord te gaan met deze voorwaarden. Reden voor het
college om de opdracht te gunnen aan de partij die deze voorwaarden wel accepteert: Stichting
Vaarkracht. Aan deze stichting zijn omwonenden als vrijwilliger verbonden.
Kraakhelder
Wethouder Marlous Verbeek: “Onze voorwaarden zijn niet nieuw, gebruikelijk en kraakhelder. Denk
aan het regelen van goed geïnstrueerde vervanging en het communiceren van die vervanging met
ons. We doen daarin geen concessies. Het zijn redelijke voorwaarden, die we van begin af aan
hebben verbonden aan de brugbediening. Deze punten hebben wij aan de heer Schra nader
toegelicht om misverstanden te voorkomen. De heer Schra accepteert dit niet. We leggen de opdracht
daarom neer bij Stichting Vaarkracht die de voorwaarden wel accepteert”.
Tijdelijk oplossing
Het college gaat er voor zorgen dat er in dit najaar een goed programma van eisen ligt, op basis
waarvan een tender wordt uitgeschreven voor de brugbediening. Er zal dan ook een brede afweging
door het college plaatsvinden, waarbij kwaliteit, betrokkenheid van de buurt, prijs en eventuele andere
in het programma van eisen opgenomen randvoorwaarden kunnen worden gewogen. Op basis
daarvan kan voor het volgende seizoen een (meerjarige) oplossing worden gekozen voor de
brugbediening.

Reacties