VVD Huizen bezoekt Slokker

VVD Huizen bezoekt Slokker Vastgoed BV

Op 10 juli jl. brachten zeven leden van de fractie en de steunfractie, vergezeld door VVD-wethouder Roland Boom, een bedrijfsbezoek aan Slokker Vastgoed BV aan de Lindenlaan in Huizen. De liberalen werden hartelijk ontvangen door Bertran Slokker, algemeen directeur Slokker Vastgoed en Arjan de Vries, directeur Projectontwikkeling.

Na het gebruikelijke voorstelrondje volgde een verkenning van de Slokker Groep: de organisatie, de historie, de positie in de sector bouwbedrijven en diverse projecten, die Slokker in de loop der tijd heeft gerealiseerd in Huizen en ver daarbuiten. Slokker werd opgericht in 1935, dus midden in de crisisjaren. Onder de bezielende leiding van oprichter Henk Slokker en zijn zoon Aalt groeide het bedrijf voorspoedig. Vandaag de dag is Slokker nog steeds een 100% familiebedrijf en een middelgrote, nationaal en internationaal opererende aannemer, vastgoedontwikkelaar en -belegger.

In Huizen is Slokker medebepalend geweest voor Huizen in haar huidige verschijningsvorm. Het hoofdkantoor, op de plek van het voormalige hotel Promenade, is daar een mooi voorbeeld van. Maar het hoofdwinkelcentrum in het Oude Dorp, vanaf 1988 door Slokker gebouwd, spant daarbij zonder twijfel de kroon. Andere, meer recente projecten in Huizen zijn de bebouwing van het thans nog braakliggende deel van het Lucentterrein en de voorgenomen bouw aan de Oude Haven, naast restaurant de Haven van Huizen, als vervolg op de enkele jaren geleden gerealiseerde eerste fase aan de kop van de Oude Haven (Bestevaer/Havenstraat/IJsselmeerstraat) Ook is het begin dit jaar opgeleverde Wilhelminahof (restauratie voormalige Wilhelminaschool in combinatie met nieuwbouw waarin 14 betaalbare seniorenwoningen zijn gerealiseerd, dat ontwikkeld, gebouwd en in belegging is genomen door Slokker) een goed voorbeeld dat laat zien waar Slokker voor staat: kwaliteit voor kwantiteit.

Tenslotte werden de mogelijkheden verkend voor nieuwe bouwprojecten in Huizen. Dat leverde een interessante gedachtewisseling op over diverse locaties in het Oude Dorp en in het havengebied. De bijeenkomst werd afgesloten met het nemen van een gezamenlijke foto. Al met al een heel plezierige en inspirerende bijeenkomst, waarvoor dank aan onze gastheren.

 

 

 

Reacties