Zuurstoftekort bij vissen in Huizen

Foto: DUIC archief

Gemeente Huizen schiet vissen te hulp

Proef met luchtpomp om zuurstofgehalte in vijver Gooierserf te verhogen

De gemeente Huizen plaatst een tijdelijke pompinstallatie in de vijver achter de moskee aan het Gooierserf. Hiermee wordt geprobeerd het zuurstofgehalte in de vijver te verhogen om daarmee de vissen te redden. Door de aanhoudende warmte ontvangt de gemeente steeds meer meldingen van dode vissen in de singels, vooral in deze vijver. Het gaat om een proef. De pomp blijft ongeveer een week staan.

Door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen gaat de waterkwaliteit momenteel hard achteruit. Vooral de vissen hebben last van het zuurstoftekort in het water. In overleg met de gemeente heeft het waterschap besloten om de spoelpomp in de Aanloophaven niet meer te gebruiken. Met deze pomp kan normaal gesproken het waterpeil en de waterkwaliteit in de singels worden onderhouden. Dit is een taak van het waterschap. Vanwege het gevaar op meevoeren van blauwalg uit het Gooimeer wordt de spoelpomp momenteel niet meer gebruikt. Met het plaatsen van de noodpomp in de vijver schiet de gemeente de vissen nu te hulp.

Het is belangrijk dat dode vissen gemeld worden bij de gemeente. Deze kunnen dan worden verwijderd om botulisme te voorkomen. Melden kan via huizen.nl/mor, 0800 023 34 90 (gratis) of de MijnGemeente app. Klachten over de waterkwaliteit kunnen het beste bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden gemeld.

Ook in Utrecht zijn er meldingen van dode vissen dus graag hiervoor uw aandacht.

Reacties