Week van de Toegankelijkheid in Huizen

Foto: website week vd toegankelijkheid 2018

Gemeente Huizen neemt deel aan Ongehinderd Testdag

Tijdens de wordt de eerste landelijke Ongehinderd Testdag georganiseerd. Ook Huizen doet mee aan de testdag. Op 3 oktober zullen er honderden mensen met en zonder beperking op pad gaan om met de Ongehinderd app locaties te testen op toegankelijkheid.

Wethouder Maarten Hoelscher en ervaringsdeskundige Vincent Ohlrichs beoordelen woensdag 3 oktober om 14.00 uur restaurant Porterhouse op de toegankelijkheid.

Bewustwording
Het doel van de dag is om op een leuke manier meer bewustwording te creëren over toegankelijkheid. Fysieke toegankelijkheid is tenslotte de voorwaarde voor een inclusieve gemeente. Inwoners zijn welkom om de toegankelijkheid van de locaties binnen onze gemeente in kaart te brengen. Dit kan door een beoordeling te plaatsen in de Ongehinderd app. Deze app laat zien hoe toegankelijk locaties zijn voor mensen met een beperking. Iedereen, met of zonder beperking, mag meedoen!

Inclusieve samenleving
Gemeente Huizen werkt samen met Ongehinderd en de leden van het lokale toegankelijkheidspanel aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap om een inclusieve samenleving te realiseren. Fysieke toegankelijkheid is daar een belangrijk onderdeel van. Ruim 10% van de Nederlanders heeft een lichamelijke beperking. Dit zijn blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden. Zij willen ook zonder drempels op pad kunnen gaan.

Collegeprogramma
In het collegeprogramma wordt benoemd dat de toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor mensen met een beperking verder wordt geïmplementeerd. Zo is de gemeente Huizen is zeer serieus met het VN-verdrag aan de slag gegaan:
– Er is een ervaringsdeskundige in dienst gekomen die geraadpleegd kan worden over toegankelijkheid;
– Er is een plan van aanpak en een inclusie-agenda gemaakt voor de uitvoering van het VN-verdrag;
– Keurmeesters van Ongehinderd hebben verschillende openbare locaties getest.

Suggesties en knelpunten
De Ongehinderd Testdag is een uitvloeisel van het VN-verdrag. Het toegankelijkheidspanel van de gemeente beoordeelt alles wat er binnenkomt aan tips. Suggesties en knelpunten ontvangt het panel graag via: [email protected]
Naar aanleiding van de reacties adviseert het panel de gemeente bij het stellen van prioriteiten om Huizen nog toegankelijker te maken!

Is Huizen een inclusieve gemeente?

Reacties