Gemeente doet beroep op alcoholverstrekkers en sportverenigingen

Foto:

Stop alcoholgebruik onder de 18:

gemeente doet beroep op alcoholverstrekkers en sportverenigingen!

Naast de campagne dat op sportverenigingen en schoolpleinen roken not done is doet de GGD nu beroep op dezelfde sportverenigingen én alcoholverstrekkers in het algemeen:

Alle alcoholverstrekkers en sportverenigingen in Gooi en Vechtstreek worden door de gemeenten
opgeroepen de intentieverklaring ‘stop alcoholgebruik onder de 18 jaar’ te ondertekenen. Ze
ontvangen hierover een brief van hun gemeente. Door de verklaring te ondertekenen laten ze zien
zich verantwoordelijk te voelen voor het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren.
De regiogemeenten en de GGD zijn samen met diverse partijen al jaren actief om het alcoholgebruik
onder jongeren terug te dringen. Met deze aanpak zijn goede resultaten geboekt. Maar toch drinken
jongeren in onze regio nog steeds te jong, te veel en te vaak.
Eind 2017 sloegen achttien middelbare scholen de handen ineen om hun bezorgdheid te uiten over
het alcoholgebruik onder jongeren in onze regio. Daarop hebben de scholen, samen met de
regiogemeenten, GGD, Jeugd en Gezin, Jellinek en Halt, een intentieverklaring opgesteld: ‘Stop
alcoholgebruik onder de 18 jaar’.
Met deze intentieverklaring laten de partijen zien dat ze samen verantwoordelijk zijn voor het
terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren. Ook willen ze meer afspraken maken over hoe ze hierin
met elkaar samenwerken.
Alcoholverstrekkers en sportverenigingen worden nu uitgenodigd om de intentieverklaring ook te
ondertekenen. Meer informatie over de intentieverklaring is te vinden op www.ggdgv.nl/doemee
De verklaring kan tot uiterlijk 5 november ondertekend en opgestuurd worden naar de GGD.

Reacties