Aantal immigranten en emigranten ook in 2018 hoog

Foto: CBS Persdienst

-Bevolkingsontwikkeling, 3e kwartaal 2018.

Aantal immigranten en emigranten ook in 2018 hoog

In de eerste drie kwartalen van 2018 kwamen er in Nederland 81 duizend inwoners bij.

Dit is vergelijkbaar met de bevolkingsgroei in dezelfde periode van vorig jaar.

De groei wordt vooral bepaald door buitenlandse migratie. Er schreven zich 69,5 duizend meer mensen

vanuit het buitenland in bij een Nederlandse gemeente dan er vertrokken.

Daarnaast werden ruim 11 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Reacties