Huizer gemeenteraad op werkbezoek bij brandweer

Foto: Brandweer Huizen

HUIZEN – Een groot deel van de gemeenteraad van Huizen heeft woensdagavond 13 februari een werkbezoek gebracht aan de brandweerpost in Huizen. De brandweerpost Huizen onderhoudt nauwe contacten met de plaatselijke politiek en met een kijkje in de keuken wordt nog meer inzicht en begrip gewekt in de werkzaamheden van het korps.

Foto: Brandweer Huizen

Na de opening van de avond door Hoofd Vrijwilligers van Brandweer Gooi en Vechtstreek, Joop Huizing, werden de raadsleden door postcoördinator Fred Kos, middels een presentatie meegenomen in het reilen en zeilen binnen de post. Naast uitleg over de dagelijkse gang van zaken op de post, de uitrukken en blik op het materieel, lag de aandacht vooral op de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn namelijk de spil binnen de lokale brandweerposten. Zonder deze groep mensen is het onmogelijk de  brandweerzorg te leveren zoals we het nu doen.

Foto: Brandweer Huizen

En hoe kun je dan beter inzicht geven in het brandweer werk, door zelf te ervaren. Na de presentatie van de post coördinator stond er een actief programma klaar om zelf te ervaren. Onder leiding van een grote groep vrijwilligers van de post kom men o.a. ervaren hoe je werkt met hydraulisch gereedschap en adembeschermende middelen. Naast uitleg en bezichtigen van het materieel mocht het zelf blussen en een blik op Huizen van bovenaf met de hoogwerker niet ontbreken.

Reacties