Samen aan de slag met de Kustvisie Huizen

Foto: PR

HUIZEN – De gemeente Huizen gaat aan de slag met het maken van een definitieve Kustvisie. Inwoners en ondernemers in het haven- en kustgebied zijn per brief uitgenodigd om mee te doen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te werken aan een definitieve Kustvisie.

Waarom een Kustvisie
Huizen onderscheidt zich van de andere steden en dorpen in het Gooi door haar ligging direct aan het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de kustzone met onder andere de jachthavens en het recreatiestrand is een grote kwaliteit. Huizen wil een levendig dorp aan het water zijn. Daarvoor is een aantrekkelijke en levendige kust van groot belang. De kust moet een openbare plek zijn voor alle Huizers en bezoekers en voldoende recreatieve mogelijkheden bieden. Maar de Kustvisie blijft niet beperkt tot alleen de kust. In de visie wordt ook de verbinding gemaakt met de havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen.

Samen aan de slag!
Voor het maken van een definitieve Kustvisie gaat Huizen graag met inwoners in gesprek. Om samen te verkennen welke kansen, knelpunten en ontwikkelmogelijkheden er zijn. In deze gesprekken worden alle belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een integrale en breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp. Een visie die de sterke punten van Huizen verbindt.

Wethouder Roland Boom: “De uiteindelijke Kustvisie zie ik als een kralenketting. Deze kralenketting zorgt voor verbinding tussen kust, haven en centrum. De ketting is ook het kader, waarbinnen ontwikkelingen kunnen en moeten plaatsvinden. Elke toekomstige actie wordt getoetst aan die ketting. Zo is de kralenketting een leidraad voor toekomstige keuzes. Ik hoop dat inwoners samen met ons deze ketting wilt vormgeven.”

Hoe?
Om de thema’s goed met elkaar te kunnen bespreken, zijn per thema drie bijeenkomsten gepland. Ook is er een beeldvormende bijeenkomst met de gemeenteraad. Na deze bijeenkomsten worden de witte vlekken in de concept Kustvisie ingevuld. Aan het einde van het traject, is er een presentatie aan iedereen. De visie die er dan ligt, wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het traject wordt begeleid door Okra Landschapsarchitecten uit Utrecht.

Wanneer en waar?
Thema Kust

  • Maandag 11 maart 19.30 uur Coronel, Havenstraat 295
  • Woensdag 3 april 19.30 uur Gemeentehuis, Graaf Wichman 10
  • Maandag 27 mei 19.30 uur Gemeentehuis, Graaf Wichman 10

Thema Haven

  • Donderdag 14 maart 19.30 uur Coronel, Havenstraat 295
  • Donderdag 4 april 19.30 uur Gemeentehuis, Graaf Wichman 10
  • Woensdag 29 mei 19.30 uur Gemeentehuis, Graaf Wichman 10

Publiekspresentatie

  • Woensdag 26 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis (tijdens raadscommissie Fysiek Domein).

Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een e-mail aan [email protected] Ze kunnen kiezen voor een thema, Kust of Haven, maar meedoen aan beide thema’s mag ook. Per thema zijn er drie bijeenkomsten. Het heeft de voorkeur dat deelnemers alle bijeenkomsten van het thema bijwonen.

Achtergrond
Eind november 2016 besloot de gemeenteraad om de focus voorlopig te leggen op het gebied tussen de landtong en de aanloophaven en te kiezen voor uitwerking van vier projecten: een verdiepte zwem- en duikplek in het Gooimeer, een strandpaviljoen, een trekkerscamping en een fietsroute langs de Zomerkade en recreatiegebied Gooierhoofd. Voor de uitwerking hiervan zou in overleg met het nieuwe college, dat na de verkiezingen in 2018 aantrad, een planning worden gemaakt. In februari 2018 nam de gemeenteraad een motie aan, waarmee het college onder meer opdracht kreeg om de gemeenteraad eind 2018 een geactualiseerde Kustvisie voor te leggen met daarin duidelijkheid over wat de gemeente wil met de hele kust, waarbij rekening wordt gehouden met de tot dan toe ingebrachte bezwaren en suggesties rondom de ontwikkeling van de kust. Dat is aanleiding voor dit traject, waarbij iedereen ideeën en suggesties kan aandragen over het haven- en kustgebied. Dit traject moet leiden tot een breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp.

Reacties