Natuurontwikkeling Zanderij Crailoo

Foto: PR

HILVERSUM – Goois Natuurreservaat is de afgelopen maanden aan de slag geweest in natuurgebied Zanderij Crailoo. Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw is het gebied gebruikt voor de zandwinning, daarna voor de veehouderij. Toen het Goois Natuurreservaat 21 jaar geleden eigenaar werd van de zanderij zijn we een natuurontwikkelingsproject gestart om de natuurkwaliteit te verbeteren. Daarbij zijn er waterpartijen en enkele laag gelegen ‘eilanden’ aangelegd.

De natuurkwaliteit bleef echter achter bij onze verwachtingen. Op de oeverzones en op de eilanden komen bijzondere plantensoorten voor maar nog niet op de eromheen liggende graslanden. Deze hebben wel die potentie. De afgelopen maanden zijn er werkzaamheden uitgevoerd om dat te stimuleren. Een deel van de graslanden zijn afgegraven. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond. Door de voedselrijke bovengrond weg te halen en het gebied te verlagen krijgt het grondwater meer invloed, en krijgen de bijzondere planten van natte heide meer kans om te groeien.

De komende jaren zal de natuur zich naar onze verwachting gaan ontwikkelen van een kale zandvlakte naar een voedselarm grasland met natte heide, met planten als struikheide, dopheide, ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw. Het Goois Natuurreservaat gaat de ontwikkeling uiteraard nauwlettend volgen. Ook de recreatieve voorzieningen zijn onder handen genomen. Het vlonderpad is hersteld, evenals een houten trap in een van de hellingen van het gebied. Op een aantal plekken met een mooi uitzicht zijn zwerfkeibanken gemaakt. Hierdoor kunnen de bezoekers heerlijk en in alle rust genieten van het natuurgebied.

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn er veel zwerfkeien aan het oppervlak komen te liggen. De hogeco ncentratie van zwerfkeien is heel bijzonder voor Midden-Nederland. De Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Naerdincklant, werkt samen met de Vrije Universiteit Nederland, aan een publicatie over deze vondst. Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Reacties