Denk mee over het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek

Nederland, Noordholland eind oktober 2017 Busvervoer in Noordholland tbv Beeldbank provincie Noordholland COPYRIGHT DIGITAL IMAGE 2017 BAS BEENTJES
Foto: PR

REGIO – De provincie Noord-Holland nodigt alle belanghebbenden uit om hun mening te geven over het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek.

Het ontwerp Programma van Eisen bevat de eisen waaraan een vervoerder moet voldoen tijdens de concessieperiode. De provincie hoort graag de mening van onder andere de reizigersorganisatie ROCOV Noord-Holland, de diverse regiogemeenten en aangrenzende provincies. Daarnaast worden ook reizigers, inwoners en bedrijven nadrukkelijk uitgenodigd om hun mening te geven over het programma.

Met de nieuwe concessie wil de provincie inspelen op ontwikkelingen en veranderende mobiliteitspatronen van de reizigers. Noord-Holland wil openbaar vervoer dat past bij de behoefte van haar reizigers: comfortabel, betrouwbaar, op maat, met goede informatievoorziening en duurzaam. De opzet van de concessie zal flexibel zijn zodat rekening gehouden kan worden met nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op het gebruik van het openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan het groeiende gebruik van de elektrische fiets, deelauto’s en deelfietsen. Ook worden gedurende de aanbesteding flinke stappen gezet op weg naar een duurzame en schone concessie en is de bus vloot aan het einde van de periode 100% CO2 neutraal. Hiermee draagt het openbaar vervoer in Noord-Holland bij aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Veranderende mobiliteit
Samen met diverse partners kijkt de provincie hoe ingespeeld kan worden op maatschappelijke ontwikkelingen en hoe het openbaar vervoer beter kan aansluiten bij de vraag van de reizigers. Om van A naar B te komen maken reizigers gebruik van meerdere mobiliteitsoplossingen, zoals fiets, bus, trein of auto. Verbeteren van bereikbaarheid betekent dus ook het verbeteren van de onderlinge afstemming tussen de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in fietsparkeerplaatsen bij bushaltes of stations, of nog betere aansluitingen realiseren bij OV-knooppunten.

Verdere procedure
Het PvE ligt van woensdag 20 maart tot en met vrijdag 3 mei 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen zowel schriftelijk als digitaal hun mening erover geven. De provincie geeft vervolgens in de Nota van Zienswijzen haar reactie op de ingekomen reacties. Het definitieve Programma van Eisen wordt in de zomer van 2019 vastgesteld, waarna de aanbestedingsprocedure gaat lopen. Na de formele procedures vindt begin 2020 de gunning van de OV-concessie ‘Gooi en Vechtstreek’ plaats. Deze nieuwe concessie start op zondag 11 juli 2021 en geeft een vervoerder het alleenrecht om het openbaar vervoer 9,5 jaar te verrichten binnen de Gooi- en Vechtstreek.
Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl/openbaarvervoer

Reacties