Het Zoemt in Laren; Gratis insectenhotels op 19 april

Foto: PR

LAREN – Op 19 april om 15.00 uur deelt wethouder Ton Stam, samen met vertegenwoordigers van de bijenvereniging, insectenhotels uit bij de Larense weekmarkt. De uitdeelactie is onderdeel van de campagne ‘Het zzzoeemmt in Laren’ die de gemeente is gestart. Met de campagne wil de gemeente samen met de bijenvereniging, de volkstuinders en bewoners van Laren een bij-vriendelijke gemeente maken. Want bijen zijn erg belangrijk voor onze voedselvoorziening; ze bestuiven planten en bomen. Voor de actie geldt op = op.

Fijne leefomgeving
De laatste jaren wordt de leefomgeving van de bij steeds meer bedreigd door grootschalige landbouw en bestrating in dorpen en steden. Daarom wil de gemeente Laren en de bijenvereniging graag samen met de inwoners van Laren er voor zorgen dat het in Laren goed vertoeven is voor bijen, vlinders en andere bloemzoekende insecten. Een bij heeft maar weinig nodig om zich thuis te voelen. De bij heeft groen, bloemen, bomen en struiken nodig als voedsel en nestgelegenheid. In een insectenhotel, een soort vogelhuisje voor insecten, hebben bijen een fijne leefomgeving. De hotels die worden uitgedeeld op de markt in Laren zijn gemaakt door medewerkers van Sherpa. (Sherpa ondersteunt mensen met een beperking). Soms kan het even duren voordat bijen een insectenhotel en voedsel hebben gevonden. U kunt op 19 april in de marktkraam een paar echte bijen kopen bij bijenvereniging Laren. De bijen zitten nog in een coconnetje en kunnen niet steken. Het is nu de perfecte tijd om ze uit te laten komen.

Bijenvereniging en Imkerij
De vertegenwoordigers van de bijenvereniging kunnen u op 19 april meer vertellen over het leven van de bij. Dus kom gerust kennismaken met de bijenvereniging Laren. Imkerij Inbuzz Extra zal aanwezig zijn met een bijenobservatiekast, kaarsen om zelf te rollen en honing.

Reacties