Integrale controle bedrijven Oostkade Huizen

Gemeentehuis Huizen
Foto: PR

HUIZEN – Op verzoek van de burgemeester van Huizen vond op zaterdag 4 mei 2019 een integrale controle plaats bij een drietal bedrijven in Huizen, gelegen aan de Oostkade. Het was een controle van wet- en regelgeving zoals neergelegd in bouwvoorschriften, hygiëneregels, arbeidswetgeving en algemene veiligheids- en openbare orde-regelgeving. Aan de controle werd deelgenomen door de gemeente, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het UWV en Liander. De controle werd ondersteund door de politie.

Vervolg
De controle gaf voor enkele van de betrokken instanties aanleiding om de wijze van exploiteren van de bedrijven nader te onderzoeken. Dat onderzoek loopt. Voorbijgangers en omwonenden werden met flyers geïnformeerd.

Reacties