Vergunning Blaricum Beach ten koste van de natuur: VVG maakt bezwaar.

Foto: Frederique Durlacher (archief)

BLARICUM – De Gemeente Blaricum heeft een strand en verhardingen aangelegd op het natuurgebied bij de Stichtse Brug en een vergunning verleend voor een tijdelijke strandtent. Dit als aanloop naar een horeca paviljoen en misschien later ook nog naar de landtong met bebouwing van Blaricum aan Zee. De Vrienden van het Gooi hebben hiertegen bezwaar ingediend. De Vrienden van het Gooi zijn er om de natuur in het Gooi beschermen. Er zijn wetten en regels die het zelfde doel hebben. Het is in het belang van de natuur dat overheden zich daar aan houden. Natuur is om van te genieten, maar kan niet zomaar worden opgeofferd voor recreatie.

Het voorland van de Stichtse Brug en het daarvoor gelegen water maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De Provincie is aangewezen als beschermer van deze gebieden. De gemeente kan hier niet alleen over beslissen. De Provincie verplicht de gemeente Blaricum het recreatiestrand te onderhouden als “kruiden- en faunarijk grasland”. In plaats daarvan hebben zij het verkleind door er zand op te storten en verhardingen aan te brengen. Het recreatieve belang van de Gemeente en de beloften aan de bewoners van de Blaricummermeent zijn hier ondergeschikt aan de taak van de Provincie om dit unieke stuk natuur te beschermen. De plannen zijn niet getoetst door de Provincie en de vereiste toestemming ontbreekt.

De Provincie geeft aan dat intensivering van het recreatief gebruik (inclusief bebouwing of andere voorzieningen) ten koste van de waardevolle begroeiing ongewenst is. Nieuwe activiteiten, waaronder een horecavoorziening, zijn alleen toegestaan als er “een groot maatschappelijk belang is”. Met alle respect voor de strandgasten die er plezier aan beleven, recreatiepret voldoet niet aan dit criterium. En als dat al het geval zou zijn: er zijn geen alternatieven onderzocht en de vereiste natuurcompensatie ontbreekt.

Vooral in het oostelijke deel van het recreatiegebied groeien bijzondere en zeldzame planten en er leven beschermde diersoorten. Badgasten zonnen en voetballen daar nu in grote getale. Als surfstrandje was er nog wel een balans tussen beperkte recreatie en natuurbehoud.

De upgrade van het strand in combinatie met de aantrekkingskracht van de horeca zorgen voor een veel grotere toeloop en daarnaast ook voor verstoring in de avonduren. Op mooie dagen staan auto’s tot in de berm. De vraag “of dat allemaal maar zo kan en mag” willen de Vrienden van het Gooi nu wel eens getoetst zien.

Reacties