Onmiddellijke stop inname zand en grond bij GAD

Foto:

Onmiddellijke stop inname zand en grond bij GAD.

De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) is genoodzaakt per direct te stoppen met het innemen
van zand en grond op de scheidingsstations in Hilversum, Huizen, Bussum en Weesp.

Dit is het gevolg van een besluit van Staatssecretaris Van Veldhoven waardoor grond die niet gekeurd is op
poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) niet verwerkt kan worden.

Hierdoor kan de GAD de grond, die ingeleverd wordt op de scheidingsstations, niet kwijt bij verwerker Renewi.
Het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ is op 8 juli aangeboden aan de Tweede Kamer en direct in werking getreden.

Door dit kader wordt de GAD geconfronteerd met de onderzoeksplicht op PFOS, PFOA en GenX in alle grond en baggerspecie
(waaronder ook zand en aarde) die door inwoners is aangeboden. Alle nu aanwezige grond op de scheidingsstations kan niet worden afgevoerd voordat deze is onderzocht en goedgekeurd.

Voor inwoners betekent dit dat er tot nader orde geen ongekeurde grond, zand en aarde kan worden aangenomen op de scheidingsstations. De GAD werkt hard aan een oplossing en is in gesprek met de verwerker om zo spoedig mogelijk het afvoeren van grond weer op gang te krijgen.

Tot die tijd is het alleen mogelijk grond aan te bieden bij de GAD die is onderzocht op PFAS.

Inwoners kunnen hun grond laten keuren door ZVS in Eemnes (tel. 035 5387986) of een grond-/bodemonderzoeksbureau.

Reacties