Heet van de pers: zand en grond weer welkom

Gaat eindelijk de schep in grondgebied Crailo?
Foto: NdB

Bussum, 17 juli 2019


Zand en grond weer welkom bij GAD

Moest de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) dinsdag nog melden geen zand en grond meer
in te kunnen nemen op de scheidingsstations, vandaag heeft de dienst al een oplossing. Een
verwerker heeft zich bereid verklaard de grond van de inwoners van onze regio aan te nemen. Dit
betekent dat zand en grond weer gewoon naar de scheidingsstations in Hilversum, Huizen, Bussum
en Weesp kan worden gebracht.
Ondertussen werkt de GAD aan een duurzame oplossing. De gevolgen van het besluit van
Staatssecretaris Van Veldhoven over poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn nog niet geheel te
overzien. Er wordt hard gewerkt om alles inzichtelijk te krijgen, maar het belangrijkste is dat inwoners
daar zo min mogelijk de dupe van worden.
Het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ is op 8 juli
aangeboden aan de Tweede Kamer en direct in werking getreden. Dit heeft de branche en ook de
GAD overvallen. Onduidelijk is of grond van inwoners ook moet voldoen aan de eisen in dit
handelingskader.

Reacties