Geen parkeerplaatsen in beschermd bos t.b.v. speelpark Oud – Valkeveen

Foto:

Geen parkeerplaatsen in een beschermd bos t.b.v. speelpark Oud Valkeveen.

Het bestemmingsplan rond speelpark Oud Valkeveen wordt vernieuwd. De VVG heeft een zienswijze ingediend. Wij maken daarmee bezwaar tegen ongewenste effecten op de omliggende natuur en met name tegen de voorstellen die zijn gekozen om het parkeervraagstuk op te lossen.

Een probleem van het speelpark is dat het aan alle kanten is omsloten door beschermde natuurgebieden. Alle behorend tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en/of Natura 2000. Daarmee zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het speelpark per definitie beperkt. Sinds een jaar of 4 à 5 trekt het park steeds meer publiek aan. Daardoor ontstonden problemen met parkeerdruk, lawaaioverlast en veiligheid.
Het speelpark beschikt binnen de eigen grenzen over zo’n 500 parkeerplaatsen. Dat is al ruim 4x de parkeernorm van maximaal 120 plaatsen. Desalniettemin blijkt dat het speelpark behoefte heeft aan nog eens 500 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen alleen worden gevonden langs de openbare weg, of in de omringende natuur.

Links van het park is in een (beschermd) weiland een tijdelijke parkeeroplossing gevonden. In samenhang daarmee is er een parkeerverbod gekomen voor de omliggende toegangswegen. Een definitieve oplossing voor het parkeerprobleem zou het kappen van 1,3 ha NNN-bos aan de rechterzijde zijn. Daarmee wordt natuurgebied aan het Natuurnetwerk Nederland onttrokken en dit is strijd is met de provinciale ruimtelijke- en natuurregelgeving.

Speelpark Oud Valkeveen bezorgt al heel lang aan veel mensen heel veel plezier. De VVG wil ook graag dat dat zo blijft. Maar de grens aan de groei van het park is inmiddels overschreden. Het huidige bestemmingsplan ging nog uit van ca 130.000 bezoekers per jaar. Nu dat er inmiddels 200.000 à 300.000 zijn geworden is het park uit zijn jasje gegroeid.

De leef-, woon- en werkomgeving, (verkeer)veiligheid en bereikbaarheid zijn in het geding.  Speciaal de toename van de parkeerbehoefte van het speelpark is nu buitenproportioneel en verdraagt zich daarmee niet met een goede ruimtelijke ordening. Indien een parkeerbehoefte van in totaal 1000 plaatsen blijft, past het speelpark planologisch niet (meer) op deze plek.

Kijk voor meer informatie op onze website
En de volledige tekst van de ingediende zienswijze

Zie een bordje van Staats Bosbeheer bij de beoogde ingang van het nieuwe parkeerterrein. Een vriendelijk hertje vraagt om honden aan de lijn te houden om de rust in het bos niet te verstoren. De rust verstoren met geparkeerde auto’s is ons een stap te ver.

Reacties