Positieve berichten vanuit Blaricum na de kermis…

Foto:

Hieronder een korte quote van burgemeester De Zwart over het verloop van de kermis in Blaricum.

“De gemeente Blaricum kijkt positief terug op de 60e Blaricumse Kermis. Er was op alle dagen van de feestweek sprake van een goede sfeer en er is uitstekend samengewerkt tussen politie, BOA’s, EHBO en particuliere beveiligers. Ook de samenwerking met de horeca en de Oranjevereniging is goed verlopen. Er zijn een paar kleine incidenten rondom het uitgaansgebied geweest, maar die zijn snel en adequaat afgehandeld. Over anderhalve week evalueren we met alle betrokkenen: gemeente, hulpdiensten, beveiliging, horeca en Oranjevereniging. Ook de inwoners en aanwonenden zullen weer in de gelegenheid worden gesteld hun ervaringen te delen.”

Waarschijnlijk hebben de huisregels hun vruchten afgeworpen!

Reacties