De Lekkerbek Lelystad moet vertrekken maar wordt hoger gecompenseerd

Foto:

Gemeente Lelystad mag huurcontract met De Lekkerbek beëindigen

ALMERE – De gemeente Lelystad mag het huurcontract met de uitbater van snackbar/lunchroom De Lekkerbek opzeggen. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist in een civiele procedure tussen de gemeente en De Lekkerbek. Wel moet de gemeente een hogere schadeloosstelling betalen dan eerder is voorgesteld.
Herontwikkeling gebied Theaterkwartier
De uitbater van de snackbar huurt sinds 1978 het pand aan de Waagpassage 3 in Lelystad. Omdat de gemeente het Theaterkwartier wil herontwikkelen heeft zij in 2017 het eigendom van winkelcentrum De Gordiaan gekregen. Om het gebied te herontwikkelen worden de huidige panden, waaronder het pand van snackbar/lunchroom De Lekkerbek, gesloopt. In gesprekken met de uitbater is het de gemeente niet gelukt om een overeenkomst te bereiken over ontbinding van het huurcontract.
Dringend eigen gebruik
De kantonrechter is het met de gemeente eens dat er sprake is van een dringend eigen gebruik van de panden door de gemeente. De herontwikkeling is in een vergevorderd stadium, naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het voorjaar van 2020 vastgesteld. Ook is met andere ondernemers al overeenstemming bereikt over het beëindigen van de huurovereenkomst. Het is niet realistisch dat de snackbar door blijft draaien, terwijl de rest van het gebouw gesloopt wordt. De kantonrechter heeft daarom bepaald dat het huurcontract per 1 januari 2020 wordt beëindigd en dat De Lekkerbek op die datum ontruimd moet zijn.
Schadeloosstelling
Beide partijen hebben een rapport laten opstellen voor een eventuele schadeloosstelling. Omdat partijen er onderling niet uit zijn gekomen heeft de kantonrechter een bedrag vastgesteld. Op basis van beide rapporten is dat bedrag vastgesteld op €231.170,-. De kantonrechter is er bij het vaststellen van het bedrag van uit gegaan dat de ondernemer zijn snackbar niet op een andere plek kan voortzetten.

Reacties