Meer ruimte voor talent op de J.H. Donnerschool

Foto:

De J.H. Donnerschool in Hilversum heeft verschillende ruimtes erbij gekregen zodat er meer mogelijkheden zijn om kinderen extra te kunnen ondersteunen en begeleiden. Op vrijdag 18 oktober vindt de opening plaats.

Vanwege groei van het aantal leerlingen had de school recht op uitbreiding. De gemeente Hilversum, maar ook het team van professionals van de school, hebben samen nagedacht over wat nodig was. Het resultaat is dat er verschillende ruimtes zijn gerealiseerd zoals een klaslokaal, een therapieruimte én een kunst- en cultuur lokaal met de toepasselijke naam ‘Het Atelier’.

Op 18 oktober zal wethouder Annet Wolthers samen met de kinderen in een feestelijk programma de lokalen openen. Om 14:00 uur is er voor genodigden, buurtgenoten en andere belangstellenden de gelegenheid het gebouw te bekijken. De leerlingen verzorgen zelf de rondleidingen en willen u graag het resultaat laten zien.

‘Het gaat goed met de Donnerschool’, aldus een trotse locatiedirecteur Suzanne Dukel. Samen met haar team maakt zij zich sterk om een school neer te zetten waar aandacht is voor het talent van elke leerling. Haar school geeft ondersteuning die andere scholen niet kunnen bieden. Suzanne: ‘Speciaal voor mij!’, is ons motto. Dat betekent dat wij onze leerlingen een rijke en veilige leeromgeving willen bieden met professionals die aandacht hebben voor hun mogelijkheden en talenten. Vandaar dat je bij binnenkomst een troon ziet, waarmee we met een knipoog duidelijk willen maken dat elke leerling voor ons telt en waarde heeft.
Zij vertelt verder dat de afgelopen jaren de J.H. Donnerschool grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt in de begeleiding en behandeling van kinderen. Zo wordt er naast onderwijs gewerkt aan leer voorwaardelijke vaardigheden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dankzij de intensieve samenwerking met de Bascule (GGZ) en Youké (jeugd en gezinszorg), het samenwerkingsverband Unita, de gemeente Hilversum en de diverse regiogemeenten is er een onderwijs zorg-combinatie ontstaan.

De gemeente Hilversum heeft de verbouwing mogelijk gemaakt en is uitgevoerd door Bureau Bos en Fa. Doppenberg en diverse onderaannemers. De school heeft zelf van een aantal fondsen middelen gekregen voor de inrichting waaronder Stichting Bijzondere doeleinden en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Met deze uitbreiding kan de J.H. Donnerschool ook in de toekomst een speciale regionale school zijn die leerlingen helpt te ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze bezitten, wat ze nodig hebben en wie ze kunnen worden.

De feestelijke bijeenkomst voor belangstellenden is op: 18 oktober om 14:00 uur op de locatie, Lopes Diaslaan 2 Hilversum.

Op de foto locatiedirecteur mevrouw Suzanne Dukel met twee leerlingen.

“De J.H. Donnerschool is een speciale school die leerlingen helpt te
ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze bezitten, wat ze nodig hebben en wie ze kunnen worden.”

Reacties