De jaarwisseling houdt de gemoederen in Huizen meer dan bezig…

Gemeente Huizen Haven van 't Gooi
Foto: FB Gemeente Huizen

Samen werken aan een gezellige en feestelijke jaarwisseling ook in HUIZEN!!
Oud en Nieuw komt er weer aan. De jaarwisseling is een gezellig feest en de gemeente Huizen doet veel om dit moment zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen. De gemeente neemt daarom verschillende maatregelen.

De maatregelen voor de jaarwisseling van 2019-2020:

Meer toezicht op straat
V
anaf 14 december is er meer toezicht en handhaving, vooral rond de winkelcentra en op de plekken waar normaliter veel jeugd te vinden is. De intensiteit van het toezicht loopt op in de loop van december. Op oudejaarsdag en -nacht is de extra inzet verdriedubbeld, vooral rond de winkelcentra, de openbare gebouwen en de vuurwerk vrije zones.

Twee vuurwerkvrije zones
E
r zijn, net als de afgelopen twee jaar, twee vuurwerkvrije zones in Huizen: winkelcentrum Oostermeent en winkelcentrum en scholencomplex Holleblok. In een vuurwerk vrije zones mag geen vuurwerk worden afgestoken tussen 31 december 2019 18.00 uur en 1 januari 2020 02.00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk overal in Nederland verboden! De vuurwerkvrije zones worden duidelijk met borden aangegeven. Alle inwoners die wonen in (de buurt van) de vuurwerkvrije zones krijgen hierover apart een brief.

Afvalbakken worden afgesloten of tijdelijk verwijderd
T
er voorkoming van vernieling door vuurwerk worden de afvalbakken in de parken en op de stranden als eerste afgesloten en dit gebeurt vanaf 6 december 2019. De afvalbakken in alle winkelcentra worden in de laatste week van december tijdelijk weggehaald of afgesloten. Tijdens de openingstijden van de winkels worden daarom extra kliko’s neergezet waarin u uw afval kunt deponeren. Alle andere openbare afvalbakken worden tussen kerst en oud en nieuw afgesloten. Vanaf 2 januari zijn alle bakken weer geopend en teruggeplaatst om te gebruiken.

Afvalbakken zijn erg kostbaar, een kleine bak kost 700 euro, een grote 1.500 euro.gooisch

Ziet u dat iemand iets vernielt bel dan gelijk 112! En geef het signalement door.

Informatie over vuurwerk en overlast, aan jongeren en ouders
Op alle basisscholen in Huizen geeft de brandweer, vaak vergezeld door boa’s, lessen over de gevaren van vuurwerk. Op alle middelbare scholen in Huizen wordt voorlichting gegeven door Halt over de regels omtrent vuurwerk, de vuurwerkoverlast voor met name ouderen en dieren, de vernielingen van gemeentelijke eigendommen en over de gevaren van vuurwerk. Daarnaast krijgen alle ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar een brief van de burgemeester over dit onderwerp.

Vuurwerk

In Nederland mag door particulieren alleen vuurwerk (categorie F2 en F3) worden afgestoken tussen 31 december 2019 18.00 uur en 01 januari 2020 02.00 uur.

Er is wettelijk bepaald welk vuurwerk door particulieren mag worden afgestoken en welk vuurwerk enkel voor professioneel gebruik is. Er zijn vier categorieën vuurwerk:

Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar, is ook binnenshuis te gebruiken (voorheen fop- en schetsvuurwerk). Dit vuurwerk mag het hele jaar door worden afgestoken en mag worden aangeschaft vanaf 12 jaar.
Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik: door deskundigen die speciaal getraind zijn en een vergunning hebben om het vuurwerk af te mogen steken. Dit vuurwerk mag dus niet door particulieren worden afgestoken. Zodra dit wel gebeurt is dit strafbaar.

Daarnaast is het verboden en dus strafbaar om illegaal vuurwerk te importeren, te verhandelen, te maken en af te steken. Dit vuurwerk brengt grote schade toe en zorgt voor veel onveiligheid en overlast.

Reacties