Opnieuw zitting over afschot edelherten Oostvaardersplassen

Onderzoek loopt door
Onderzoek loopt door
Foto: de Rechtspraak

Dit houdt de gemoederen flink bezig…

LELYSTAD – De rechtbank Midden-Nederland behandelt maandag 20 januari opnieuw een bestuursrechtelijke zaak over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het gaat om een verzoek om voorlopige voorziening. De Provincie Flevoland verleende aan stichting Faunabeheereenheid Flevoland een ontheffing om vanaf 1 januari 2020 edelherten te mogen afschieten. De stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life tekenden hier bezwaar tegen aan. Gedurende die bezwaarprocedure vragen de stichtingen om een voorlopige voorziening, zodat er geen dieren afgeschoten mogen worden vóór er een nieuw besluit ligt van de provincie.

Afschot
Het is niet de eerste keer dat de rechtbank Midden-Nederland zich moet buigen over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland gaf in 2018 al aan Staatsbosbeheer de opdracht om het aantal edelherten door afschot terug te brengen tot 490. Die opdracht was geldig tot 1 januari 2020. De voorzieningenrechter bepaalde eerder in verschillende spoedprocedures dat het afschot voorlopig door mocht gaan tijdens de behandeling van de bezwaren. Twee maanden geleden werd de opdracht tot afschot alsnog door de rechtbank vernietigd.

Nieuwe zaak
De zaak die maandag 20 januari dient, betreft een nieuwe zaak waarbij het afschot van edelherten centraal staat, maar nu vanaf 1 januari 2020. De Provincie Flevoland verleende de ontheffing tot afschot aan de stichting Faunabeheereenheid Flevoland, maar de uitvoering ligt bij Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft toegezegd tot aan de zitting van maandag geen edelherten af te schieten.

Informatie voor pers en publiek
De zitting dient om 13:30 uur. Er is beperkt ruimte in de zittingszaal. Media die opnames willen maken moeten zich uiterlijk vrijdag 17 januari, 12:00 uur, melden bij de afdeling communicatie van de rechtbank Midden-Nederland. Als meerdere cameraploegen zich aanmelden, moet er een poolregeling worden opgezet. Als de zaal vol is, wordt de toegang geweigerd. Om de rechtbank binnen te komen, is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Reacties

Cookieinstellingen