Ouderen vinden geen passende woningen…

Foto: www.anbo.nl

gooisch

Nederlandse oudere ‘gevangen’ in eigen huis
Eén op de drie ouderen is de afgelopen tijd actief op zoek geweest naar nieuwe, geschikte woonruimte. Van die groep is het 89 procent niet gelukt om deze woonruimte te vinden.

Dat blijkt uit een korte peiling van ANBO. Omdat de meeste gemeenten te weinig investeren in seniorenhuisvesting, zitten veel ouderen ‘gevangen’ in hun huidige woning. Met alle gevolgen van dien.

Van de ouderen zegt 57 procent er niets van te merken dat hun gemeente investeert in huisvesting voor senioren. Slecht vier procent van de respondenten geeft aan dat hun gemeente zich écht inspant op dit gebied.

Ouderen vinden geen geschikte woning
Eén op de drie ouderen (32 procent van de respondenten) geeft aan dat ze de afgelopen tijd actief op zoek zijn geweest naar nieuwe, meer geschikte woonruimte. Van die groep zegt 89 procent dat zij die woonruimte niet hebben kunnen vinden.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Veel ouderen willen graag verhuizen naar een geschikte woning. Want vaak is het huis waarin ze nu wonen, te groot, zijn er drempels of kunnen ze niet meer goed de steile trap op. Maar waar moeten ze dan naartoe? Geschikte en ook nog betaalbare woningen voor senioren zijn er niet of nauwelijks. Ik vind dat echt heel ernstig. Waarom hebben gemeenten zo weinig oog voor goede huisvesting voor hun oudere inwoners? We roepen gemeenten daarom al jaren op om ervoor te zorgen dat die woningen er wél komen. Want waar moeten ouderen straks wonen?”

Te weinig nieuwbouwprojecten voor ouderen
Uit de peiling van ANBO blijkt ook duidelijk dat er nauwelijks alternatieve woningen voor ouderen zijn. Twee derde (65 procent) van de respondenten geeft aan dat er bij hem of haar in de buurt geen mogelijkheden zijn om naar een meer geschikte woning te verhuizen; als zij dat zou willen. En bijna de helft van alle ouderen zegt dat er in hun gemeenten geen nieuwe woonprojecten voor senioren zijn of binnenkort worden gestart.

Liane den Haan: “Wij vinden dat goed oud worden, begint bij goed wonen. In een woning die bij iemand past, in een wijk die uitnodigt om in contact te treden met anderen en waar voorzieningen (een apotheek, huisarts en supermarkt) in de buurt zijn. Als mensen goed wonen, kunnen ze langer zelfstandig blijven en doen ze minder beroep op zorg.”

Laat ouderen participeren
Uit de peiling blijkt dat meer dan 93 procent van alle ouderen vindt dat ze mee moeten kunnen beslissen over de ontwikkeling van nieuwe woonvormen in hun gemeente. Den Haan: “Wij merken ook dat ouderen graag willen meedenken over oplossingen. En er zijn ook veel burgerinitiatieven om geschikte woonvormen te realiseren. Ik hoop dat gemeenten die initiatieven omarmen en samen met burgers gaan kijken wat er mogelijk is om te zorgen dat ouderen een goede en fijne plek hebben om te wonen.”

Over de peiling van ANBO
De peiling van ANBO over seniorenhuisvesting vond plaats tussen 11 en 15 februari 2020. De enquête werd (anoniem) ingevuld door bijna 1700 ouderen.

Al 120 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

ANBO
Vijzelmolenlaan 20
3447GX Woerden

www.anbo.nl

Reacties