Burgemeesters Gooi en Vechtstreek bij elkaar door Corona Virus

Extra persuitzending vanwege Corona Virus
Extra persuitzending vanwege Corona Virus
Foto: RIVM

Vandaag zijn de zeven burgemeesters van de Gooi en Vechtstreek bijeengekomen naar aanleiding van de extra maatregelen die het kabinet gisteren afkondigde. Er is besloten om op te schalen naar GRIP 4.

In de praktische uitwerking van de afgekondigde maatregelen willen de gemeenten zoveel mogelijk uniform optreden. Hierbij blijft het van cruciaal belang dat alle inwoners en ondernemers ook verantwoordelijkheid nemen.

“Wij moeten niet alleen onszelf helpen, maar vooral ook oog voor elkaar houden”, aldus de voorzitter van de veiligheidsregio Pieter Broertjes.

Opschaling naar GRIP 4

Vandaag hebben de burgemeesters van de Gooi en Vechtstreek besloten op te schalen naar GRIP 4. Dit besluit is genomen omdat de situatie rondom het corona virus de grenzen van een gemeente overstijgt. In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding. Dit betekent dat voorzitter Pieter Broertjes extra bevoegdheden heeft gekregen om regionaal, op het gebied van de openbare orde en veiligheid, de verspreiding en de effecten van het corona virus tegen te gaan.

Primaire levensbehoeften moeten toegankelijk blijven.

Alle bijeenkomsten of evenementen waar meer dan 100 personen bij elkaar komen zijn verboden, zoals in de landelijke maatregel is verwoord. Regionaal is afgesproken dat supermarkten en levensmiddelenmarkten een uitzondering zijn op de “niet meer dan 100 personen” maatregel. Het gaat hierbij immers om een primaire levensbehoefte, die vrij toegankelijk moet blijven voor alle inwoners.

Alle bijeenkomsten met minder dan 100 personen kunnen doorgaan, maar er wordt wel een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de organisatoren en bezoekers, met name op het gebied van hygiëne. Organisatoren kunnen ook overwegen om het af te gelasten.

Onderwijs

Landelijk beleid is van toepassing op alle onderwijsinstellingen. Dit betekent dat basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek open blijven.

Raadsvergaderingen en commissies

Raadsvergaderingen, commissies en andere politieke bijeenkomsten gaan tot en met 31 maart in principe niet door tenzij er dwingende redenen zijn om het door te laten gaan. Een voorbeeld van een dwingende reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een wettelijke termijn zit aan besluitvorming.

GGD Gooi en Vechtstreek

De GGD Gooi en Vechtstreek is voor vragen over gezondheid te bereiken op telefoonnummer 035 – 6926400. Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) is het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.