Hulp nodig in Huizen, Huizenvoorelkaar!

Foto:

Helpen maakt happy! Van, voor en met Huizen voor elkaar!

In deze tijd van onzekerheid moeten we extra voor elkaar zorgen. Vooral voor de mensen uit de kwetsbare groep zoals ouderen. Samen een kopje koffie drinken of een wandelingetje maken zit er voorlopig niet meer in.

Maar we kunnen elkaar wel op andere manieren helpen, zoals een boodschap doen, medicijnen ophalen, even bellen voor een gezellig praatje of een kaartje sturen. Op www.Huizenvoorelkaar.nl is een speciale verzamelplaats gemaakt voor hulpvraag en aanbod met de categorie Coronahulp. Zo komen mensen snel met elkaar in contact en kunnen we elkaar helpen waar nodig.

Vrijwilligerscentrale Huizen ondersteunt de initiatieven die hulpvrager en aanbieders samenbrengen, zodat de mensen uit de kwetsbare groep niet geïsoleerd raken. Naast inwoners adviseren wij ook organisaties en (burger) initiatieven die extra advies nodig hebben over het opzetten van activiteiten in deze periode en het werken met vrijwilligers. Ook over risico’s en misbruik die helaas, ondanks alle goede wil, kunnen voorkomen.
In onze adviezen handelen wij vanuit de richtlijnen vanuit het RIVM.

Niemand weet hoe lang het coronavirus van invloed is op ons als mens en maatschappij. De komende maanden verwachten wij een stijging in het aantal urgente hulpvragen. We kunnen daarom ieders hulp goed gebruiken.

Wil je iets doen of heb je hulp nodig? Meld je aan op Huizenvoorelkaar of neem contact op met Vrijwilligerscentrale Huizen, tel. 035 – 526 7553 of 06 – 3969 9058, mail: [email protected]

Reacties