Rijksoverheid opent Noodloket ondernemers

Foto:

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het ‘noodloket’ Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend.

Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de coronacrisis. Bedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Je kunt de aanvraag indienen via

rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Reacties