Ook Kermis Laren verschuift door Corona

Foto:

In verband met de corona-crisis zal de Larense zomerkermis van 2020 niet doorgaan. Dit heeft het bestuur van de Stichting Kermis Laren deze week tot haar spijt moeten besluiten.
“De volksgezondheid van de Larense ingezetenen staat bij deze beslissing voorop”, aldus Fok Bierlaagh, voorzitter van de stichting. “Het betekent dat wij als stichting ten aanzien hiervan geen enkel risico willen nemen.”

De situatie rond het corona-virus, in relatie tot de berichtgeving over geleidelijke terugkeer naar de ‘normale’ samenleving is thans zodanig, dat het stichtingsbestuur er niet van uit gaat dat evenementen zonder bijzondere maatregelen na 1 juni gewoon kunnen plaats vinden.

De organisatie bestaat uit een beperkt aantal vrijwilligers en de stichting voorziet dat zij niet in de gelegenheid is op korte termijn en zonder hoge kosten en/of veel extra personele inzet, te voldoen aan de eisen die bij de geleidelijke opheffing van de maatregelen rond evenementen zullen worden gesteld.

Daarnaast voorziet de stichting een financieel risico bij het aangaan van verdere financiële verplichtingen rond de organisatie, zonder dat daar de zekerheid van voldoende inkomsten tegenover staat.

De beslissing van het stichtingsbestuur wordt door het College van B&W gesteund. De kermisexploitanten zijn over het besluit geïnformeerd. Zij krijgen allen de gelegenheid in de zomer van 2021 wél hun gegunde standplaats in te nemen.

Kermisteam Stichting Kermis Laren

Sandra Bakker
Fok Bierlaagh
Karel Loeff
Frank Wegman

Voor meer informatie: Fok Bierlaagh, voorzitter, 06-22 71 50 33

Reacties