Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee op zendmast-branden

Foto: 5G KPN Netwerk

Uit diverse mediaberichten blijkt dat er recentelijk brand is uitgebroken bij een aantal zendmasten op verschillende locaties in Nederland. Hoewel het onderzoek naar de oorzaak van deze branden nog in volle gang is, wordt er in de media melding gemaakt van “vandalisme”, “brandstichting” en “sabotage” waarbij tevens gesproken wordt van “5G-gekte”, “5G-activisme”,“anti-5G-terreur”, “door 5G-demonstranten” en “anti-5G-activisten”.

Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee verklaart het volgende:

Het is ons niet bekend wie de plegers van deze daden zijn.
Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze daden en wijzen vernieling/vandalisme en elke vorm van strafbaar/crimineel verzet nadrukkelijk af. Wij vinden het in alle gevallen verstandiger om via de legale wegen ons recht te halen. De acties en demonstraties die wij tot nu toe hebben ondernomen en bijgewoond zijn hier het concrete bewijs van.

Zoals de naam van onze actiegroep doet vermoeden, zijn wij tegen de komst van 5G. In plaats van het plegen van daden van vernieling en vandalisme, strijden wij echter vóór de invoering van het voorzorgsprincipe, vóór verlaging van de huidige blootstellingslimiet en vóór de oprichting van stralingsarme regio’s.

Met vriendelijke doch verontruste groet,

Drs. Y.A. Siem
S.W. Slegers
Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee
Info/contact: klik hier

Redactie: De redactie van Gooisch.Nieuws.NL neemt geen standpunt i.z. wel of niet 5G.
(Maar zijn absoluut tegen vandalisme / vernieling)
Daarom hebben we een gedeelte van het persbericht geplaatst. Voor meer informatie en de hele
persbrief verwijzen we u naar de link bij Info / contact.