Kustvisie Zomerkade geeft richting aan voor de komende jaren

Foto:

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de integrale Kustvisie Huizen vastgesteld. Een visie die tot stand kwam door een uitgebreid participatietraject. Eerder dit jaar is de herinrichting van de Zomerkade door de gemeenteraad benoemd als prioriteit. Het college wil graag in september starten met de aanbesteding hiervoor. De focus ligt op het aanpassen en aantrekkelijk maken van het centrale deel van de Zomerkade (Wedekuil-Spui), op de aanleg van een zwemplek bij de Wedekuil, vergroening van het gebied en verbeteren van de parkeervoorzieningen.

Aanpak
De Zomerkade is een centrale plek aan de kust van Huizen. Een plek waar mensen ’s zomers gebruik maken van het strand, een terrasje pakken en zwemmen in het Gooimeer. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsimpuls van dit gebied; een herkenbare bestemming in Huizen, haven van ’t Gooi. Ook een groene plek aan het water, waar je kunt genieten van een hapje en een drankje. En waar mensen gebruik kunnen maken van een natuurlijke zwemplek in de Wedekuil, die de verbinding vormt tussen horeca, strand en achterland.

Wethouder Roland Boom: “Uit het participatietraject met organisaties en inwoners kwam naar voren dat iedereen belang hecht aan een opknapbeurt van de Zomerkade. Door dit nu als eerste op te pakken, wordt een belangrijk deel van de kust van Huizen weer op de kaart gezet.”

Procedure
Het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten is noodzakelijk. De keuze voor aanpak van dit gebied, doet recht aan de wensen van inwoners. De basis is de integrale Kustvisie – het toetsingskader – waaruit steeds opnieuw verbinding kan worden gezocht met andere deelprojecten en initiatieven van bijvoorbeeld ondernemers. Dit voorstel voor herinrichting van de Zomerkade wordt besproken in de commissie Fysiek Domein op woensdag 17 juni. Als er geen wensen en bedenkingen zijn, dan start de gemeente het proces naar een definitief ontwerp, waarbij omwonenden geraadpleegd worden.

Heeft u ook een bericht over (gemeente)plannen? [email protected]

Plaatsen is gratis, delen doen we graag!