Ontwerpbestemmingsplan Kruispunt N525

Foto: Communicatie BEL-Combinatie

De provinciale weg N525 is een belangrijke verbindingsweg tussen Laren en Hilversum. In de buurt van het kruispunt met de Oude Postweg/Westerheide is in 2010 een fietstunnel aangelegd vanwege de vele overstekende fietsers en voetgangers. Veel fietsers, waaronder scholieren, gebruiken deze tunnel echter niet en steken de N525 gelijkvloers over bij het kruispunt, omdat dit een veel kortere weg is.

Provincie Noord-Holland werkt een plan uit om (het oversteken van) de weg mogelijk te maken en veiliger door middel van een voorrangsplein. Hiervoor is een wijziging van het geldende bestemmingsplan nodig. Door de aanleg van het voorrangsplein wordt het fietspad en de groenstrook wat verlegd. Hierdoor wordt een strook grond met de bestemming Groen gewijzigd in de bestemming Verkeer. Daarnaast wordt een gedeelte van de weg dat nu de bestemming Verkeer heeft gewijzigd in Natuur.

Herinrichting Kruispunt N525
Ontwerpbestemmingsplan kruispunt Oude Postweg/Westerheide ter inzage

Ontwerp
De provincie wil de fietsers en voetgangers, naast gebruik van de fietstunnel, centraal op één plek laten oversteken. Om dat te bereiken wordt een voorrangsplein gerealiseerd en worden ten noorden en zuiden van het voorrangsplein oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers gemaakt. Andere onderdelen van het ontwerp zijn onder andere het uitvoeren van snelheidsbeperkende maatregelen vóór de oversteekplaatsen en verplaatsen van de bushaltes ten zuiden van het voorrangsplein.

Procedure
Het ontwerpplan ligt van 12 juni 2020 – gedurende zes weken – tot en met 23 juli 2020 ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14035). Het ontwerpwijzigingsplan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens het genoemde termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze indienen bij de gemeente Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpplan Herinrichting Kruispunt N525’. U kunt ook mondeling reageren door een afspraak te maken met mevrouw A. de Vos van de BEL Combinatie (tel. 14035). Mondeling reageren kan tot drie werkdagen vóór de afloop van de inzagetermijn. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Meer informatie
Voor vragen over het bestemmingsplan of het indienen van zienswijzen, kunt u contact opnemen met gemeente Laren (tel. 14035). Bezoek voor meer informatie over de realisatie van het voorrangsplein N525 https://bit.ly/2z6kLWs. Voor inhoudelijke vragen over de realisatie van het voorrangsplein kunt u contact opnemen met provincie Noord-Holland via het Servicepunt. Telefoon: 0800 – 020 06 00 (gratis). E-mail: [email protected].
Foto: Fietsers steken de provinciale weg N525 over.

Veiligheid voor alles.

Reacties