Heeft u tips m.b.t. Bad Vilbelpark Huizen?

Foto: Gemeente Huizen

Als u wel eens door het Bad Vilbelpark loopt, dan zal het u niet ontgaan zijn; het park heeft regelmatig last van wateroverlast, waardoor het er een modderige bedoening kan zijn.

Niet prettig als u daar graag wandelt. Ook niet prettig voor ons groenonderhoud van het park, want zware machines zakken snel weg. Daarom gaan we graag samen met de bezoekers van het park aan de slag om van het Bad Vilbelpark weer een mooi en aantrekkelijk park te maken, waar iedereen van kan genieten.


Naar een definitief ontwerp: parkkrant en video (juli 2020)
Het al eerder ingezette participatietraject met omwonenden en belanghebbenden krijgt een vervolg. Vanwege de coronamaatregelen zijn fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Het ontwerp is daarom huis aan huis voorgelegd in de vorm van een parkkrant (pdf). Ook is er een video ‘Renovatie Bad Vilbelpark’ te zien.

De herinrichting
Het doel is de inrichting van een park waar onze bewoners kunnen recreƫren, sporten, wandelen of gewoon even kunnen genieten van de natuur. En natuurlijk worden daarmee de belangrijkste knelpunten, zoals wateroverlast en omvallende bomen opgelost.

In het plan wordt de fiets- en voetinfrastructuur in het park verbeterd en uitgebreid. Daarbij is gekeken naar de relatie met het lokale fietsnetwerk (Mobiliteitsplan 2020), de Kustvisie en het project HOV. De bestaande fietspaden worden breder gemaakt en er worden nieuwe fietspaden aangelegd. Hierdoor ontstaat een doorgaande veilige en comfortabele fiets- en wandelroute die verschillende functies en voorzieningen met elkaar verbindt. Ook vervangen we bruggen en vlonders en worden er diverse (informele) speelplaatsen aangelegd. Ook de bestaande speelplaatsen nabij de Vlie worden vernieuwd. Veel bestaande bomen worden behouden en nieuwe bomen worden geplant. Daarnaast streven we naar meer biodiversiteit o.a. door het verbeteren van de ecologische structuur.

Planning
In de week van 6 juli wordt de parkkrant (pdf) verspreid bij omwonenden. Mensen kunnen reageren tot 7 september 2020;

september 2020: verwerking aanpassingen op basis van reacties in het definitief ontwerp;

oktober 2020: presentatie definitief ontwerp in de tweede editie van de parkkrant;

oktober/ november: vergunningentraject;

februari 2021: start werkzaamheden;

juni 2021: feestelijke opening.

Namens de redactie van Gooisch.Nieuws.NL: Succes!!

Reacties