Science of Life Institute biedt personalised medicine Ayurveda

Foto:

Ayurveda, the Science of Life oftewel de wetenschap van het leven beschrijft dat ieder
individu uniek is. Dit vereist een gepersonaliseerde benadering bij preventie en
gezondheidsbevordering. Ayurveda is een eeuwenoude wetenschap uit India en biedt met
personalised medicine oplossingen voor de gezondheidsproblemen in onze moderne
samenleving. Deze traditionele geneeskunde heeft twee doelen: met preventie een goede
gezondheid in stand houden en het genezen van ziekte door deze bij de wortel aan te
pakken.

Natuurlijke constitutie
In dit digitale tijdperk is de samenleving vooral gericht op het snel behalen van resultaten.
Waar we aan voorbij gaan, is te leven in het ritme van de natuur. Kortom, we leven niet
volgens onze natuurlijke constitutie en investeren onvoldoende tijd en aandacht aan het
verhogen van de kwaliteit van leven. Door de focus te leggen op ons persoonlijk welzijn
kunnen we het evenwicht weer herstellen. Doen we dit niet, dan heeft dit grote gevolgen
voor ons stressniveau. We raken dan geestelijk overbelast. De Ayurveda beschrijft, dat de
oorsprong van alle ziekten voortkomt uit de geest. Het lichaam en de geest vormen één
geheel en hebben de juiste voeding nodig. De Ayurveda als totaal gezondheidssysteem
behandelt niet de ziekte maar de mens achter de ziekte op een volledig holistische en
natuurlijke manier.
Momenteel zijn de cijfers van het aantal chronische zieken extreem hoog in Nederland. Deze
ontwikkeling is zorgwekkend en vraagt om tot concrete acties over te gaan. De oorzaak van
dit probleem ligt voornamelijk bij overconsumptie en niet alleen van voedsel maar ook van
indrukken. Door de welvaart is het aanbod groot en staat men onder invloed van te veel
prikkels. Mede door de digitalisering is er veel mogelijk: ‘The Sky is the limit’. We leven in
een wereld waarin we overvoed worden. Alleen aandacht voor voeding en leefstijl is
onvoldoende om goed gezond te blijven. Voor dit probleem biedt de westerse geneeskunde
helaas geen oplossing.
Onderzoek en ontwikkeling
Bij de ontwikkeling van het Science of Life Wellbeing plan ging een vijfjarige
praktijkonderzoek hieraan vooraf. In 2012 ben ik met dit onderzoek gestart, waarbij vanuit
diverse invalshoeken het welzijn van elke cliënt en/of deelnemer werd geanalyseerd. Door
het afnemen van consulten en therapeutische behandelingen heb ik kunnen inventariseren
welke welzijnsproblemen er precies zijn. Daarbij werden met het organiseren van lezingen,
gezondheidscursussen, kookworkshops en lessen in zingeving, de wensen en behoeften
besproken. Uit alle delen van Nederland was er belangstelling voor een dergelijke aanpak.
De afgelopen 2 jaar heb ik me intensief verdiept in de gezondheidszorg in Nederland. Door
het bijwonen van congressen en in gesprek te gaan met artsen, medische specialisten en
onderzoekers, heb ik goed in kaart kunnen brengen hoe de complexe welzijnsproblemen aan
te gaan pakken. Maar bovenal hoe we het individu kunnen motiveren om de regie weer in
eigen handen te nemen.
2
Conclusie onderzoek
Uit dit praktijkonderzoek kan ik concluderen, dat mensen ondersteuning nodig hebben bij
zelfmanagement, oftewel, om de regie in eigen handen te nemen. De tijd dat de arts
bepaalde wat de patiënt moest doen ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig bepalen de
patiënt en de arts gezamenlijk welke behandeling past en wat nodig is voor een goede
gezondheid. Uiteindelijk neemt de patiënt zelf de beslissing.
Ook is gebleken dat de patiënt meer behoefte heeft aan persoonlijke aandacht en
betrokkenheid van de desbetreffende zorgverlener. Tevens is er behoefte aan meer
informatie over gezondheid. Er is voldoende patiënten informatie beschikbaar maar de
patiënt vraagt er nauwelijks naar. De zorgverleners moeten duidelijker verwijzen naar de
mogelijkheden. Het internet neemt nu deze rol over met als gevolg, dat de patiënt wordt
overspoeld met (onjuiste) informatie. ‘De mensen van nu’ zijn ondernemend en zijn
voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om gezondheid te verbeteren.

Citizen Science
In de gesprekken werd ook duidelijk dat mensen experimenteren met behandelingen van
andere geneeswijzen. Om de juiste behandeling te vinden gaat men daar op zoek naar en
ondergaat men zelfs behandelingen tegelijkertijd bij verschillende aanbieders. Vooral op het
gebied van chronische ziekten, leefstijladviezen en onverklaarbare klachten heeft men baat
bij andere geneeswijzen. In de wetenschap zijn de effecten van dergelijke behandelingen
nog een grijs gebied. Een effectenstudie zou duidelijkheid kunnen verschaffen. De resultaten
van zelfzorg zouden meer erkenning moeten krijgen en moeten worden benut voor
wetenschappelijk onderzoek. Dit heet Citizen Science, ook wel burgerwetenschap genoemd.
Dit is een relatief nieuw begrip waar meer aandacht voor moet komen.
Daarbij is er belangstelling en een noodzaak voor het vinden van antwoorden op
levensvragen. Het is een zoektocht om daar de juiste organisaties voor te vinden. Vroeger
had je kerken en het “echte” sociale netwerk was toen goed vertegenwoordigd. In dit
digitale tijdperk met sociale media als verbinder zijn contacten onpersoonlijk geworden. Een
goed sociaal netwerk zit wat meer op de achtergrond. Door het ‘druk’ te hebben is het lastig
te investeren in persoonlijke contacten en dus ‘echte’ vrienden te maken.

Wanneer is men gemotiveerd om te investeren in gezondheid?

Lees verder…

Hierbij de contactgegevens:

Reacties