Gemeentebestuur Laren blijft inzetten voor eerlijke Rijksbijdrage aan begroting

Foto: FB Gemeente Laren

Burgemeester Nanning Mol heeft vandaag de gemeente vertegenwoordigd tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Juist in deze tijd vindt het college het belangrijk om de stem van Laren daar te laten horen. Niet alleen in Laren staat de begroting onder grote druk, maar veel gemeenten hebben daar mee te maken. Via de VNG kan richting gegeven worden aan de landelijke onderhandelingen over de financiële positie van gemeenten.
Burgemeester Nanning Mol: “We werken hard om onze begroting sluitend te krijgen. Dit betreft een enorme uitdaging. Het water staat ons aan de lippen. Vandaag hebben we nogmaals het signaal afgegeven dat we het niet redden zonder financiële hulp van het Rijk.”

Laren
Twee voorstellen die werden aangenomen zijn mede door de gemeente Laren ingediend. Het eerste voorstel, op initiatief van de gemeente Schagen, bepleit eerlijke verdeling van gelden voor jeugdzorg en WMO.  Dat is belangrijk omdat er een advies lag om kleine gemeenten te korten ten gunste van grotere gemeenten. Het tweede voorstel, op initiatief van de gemeente Leusden, bepleit extra financiële ondersteuning van zwembaden, zoals De Biezem, omdat die erg onder de coronacrisis leiden.

Op vrijdagmiddag vond het jaarlijkse VNG congres plaats. Normaal komen burgemeesters en wethouder uit alle gemeenten daarvoor bij elkaar, dit jaar kon dat niet doorgaan vanwege corona en vond het congres online plaats.

WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, is bedoeld voor burgers die thuis ondersteuning nodig hebben om zo zelfredzaam te blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te blijven doen (te participeren) in de samenleving.

Reacties