Boogbrug bij Vianen gaat verdwijnen

Vertrouwd gezicht gaat veranderen...
Vertrouwd gezicht gaat veranderen...
Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gunt KWS Infra-Volker Rail-DDM de opdracht voor verwijderen van Boogbrug Vianen
Gepubliceerd op: 01 december 2020- Laatste update: 01 december 2020 10:46 uur

KWS Infra-Volker Rail-DDM gaat de Boogbrug over de Lek bij Vianen verwijderen. Sinds de ingebruikname van de 2 nieuwe Lekbruggen in de snelweg A2 bij Vianen heeft de Boogbrug geen functie meer voor het wegverkeer.

KWS Infra-Volker Rail-DDM is winnaar van de aanbesteding die Rijkswaterstaat heeft uitgeschreven voor ontmanteling van de brug. De (voorbereidende) werkzaamheden starten naar verwachting de komende maanden (2020-2021). Wanneer de Boogbrug precies wordt verwijderd, is mede afhankelijk van de planning van de aannemer. Dit zal niet eerder zijn dan najaar 2021.

Proces en planning
Medio juli 2020 deden 3 partijen een aanbieding voor deze opdracht. Op 28 oktober werd het werk voorlopig gegund aan KWS Infra-Volker Rail-DDM. De aanbieding van dit bedrijf had de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Na het verlopen van de bezwaartermijn is de gunning nu definitief. De stalen Boogbrug over de Lek wordt op zijn vroegst in het najaar van 2021 verwijderd. Om het vaarverkeer zo min mogelijk te belasten, wordt dit binnen 24 uur gedaan.

Aanpak
Het verwijderen van de Boogbrug is mede door de stalen constructie en de omvang van de brug geen alledaags karwei. KWS Infra-Volker Rail-DDM gaat de brug lossnijden en in zijn geheel gecontroleerd omhoogduwen (vijzelen), door middel van heftorens. Vervolgens wordt de constructie met een groot drijvend platform over het water vervoerd naar een alternatieve locatie voor demontage. Voorafgaand neemt KWS Infra-Volker Rail-DDM verschillende maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de Uiterwaarde af te schermen.

Boogbrug
Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om de brug te hergebruiken, zowel op de huidige locatie als op een eventuele andere locatie. Geen van deze mogelijkheden bleek realiseerbaar. Wel blijven de hoofdpijlers van de brug aan weerszijde van de Lek na verwijdering staan. Daarmee blijven de unieke rivierkazematten (=bunkers) behouden die in de pijlers zijn gebouwd en die een onderdeel vormen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.