Brandweer biedt hulp aan zorgorganisatie

Brandweer schiet te hulp
Brandweer schiet te hulp
Foto: Inovum Gooiers Erf

Brandweermensen uit Gooi en Vechtstreek en Flevoland gaan het personeel van verpleeghuis
Gooiers Erf in Hilversum de komende tijd ondersteunen.

Verpleeghuis Gooiers Erf is getroffen door een corona-uitbraak.
Ook bij het personeel.
Brandweermensen gaan daarom helpen met ondersteunende werkzaamheden, zoals het schenken
van koffie aan de bewoners, hulp bij de eetmomenten en het maken van een praatje met de
bewoners. Commandant John van der Zwan: ‘Ik ben er enorm trots op dat we deze hulp als
brandweer kunnen bieden en dat we dit op heel korte termijn hebben kunnen regelen. Het is mooi dat
we elkaar in deze moeilijke tijden kunnen ondersteunen.’

Continuïteit
Om de continuïteit van de brandweer zelf niet in gevaar te brengen worden er geen
brandweermensen ingezet uit de 24-uursdienst uit beide regio’s, geen mensen van de meldkamer en
wordt ook bij de vrijwilligersposten gekeken of het mogelijk is mensen in te zetten, en zoja hoeveel. De
meeste ingezette mensen komen uit de ondersteunende diensten bij de brandweer en zelfs breder uit
de veiligheidsregio.

Spontaan
Brandweer Gooi en Vechtstreek en Brandweer Flevoland hadden eind 2020 via de GGD al hulp
aangeboden. Van deze hulp wordt nu gebruik gemaakt. In samenspraak met GGD en Gooiers Erf is er
deze week een rooster gemaakt waarin mensen met name vanuit de brandweer gaan meedraaien. De
inzet van de brandweer in Gooiers Erf gaat maandag 11 januari in. In eerste instantie gaat de
brandweer verpleeghuis Gooiers Erf voor een periode van maand helpen.