Afname geregistreerde criminaliteit in Baarn

Bel Bel Bel
Bel Bel Bel
Foto: Gemeente Baarn

De geregistreerde criminaliteit in Baarn is in 2020 met 5 procent gedaald vergeleken
met een jaar eerder. Het is het laagste aantal misdrijven in de afgelopen jaren. Dit blijkt
uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, dat de
criminaliteitscijfers bijhoudt.

In de rest van Midden-Nederland was een daling in de
criminaliteit te zien van gemiddeld 3 procent. Opvallende dalers in Baarn vorig jaar
waren het aantal (gepoogde) woninginbraken en gevallen van veelvoorkomende
criminaliteit, zoals auto-inbraken, zakkenrollen en vernielingen. Stijgingen waren onder
meer te zien in het aantal gevallen van jongerenoverlast en cybercriminaliteit.

Het aantal woninginbraken in Baarn daalde in 2020 met 14 procent ten opzichte van 2019. Vooral
het aantal pogingen tot woninginbraak nam sterk af, namelijk met 32 procent. Het ingaan van de
coronamaatregelen dit voorjaar ging gelijk op met de daling van het aantal (pogingen) tot
woninginbraken, naar alle waarschijnlijkheid omdat mensen over het algemeen meer thuis bleven. De
laatste maanden van 2020 lieten weer meer woninginbraken zien. Gemeente en politie blijven hier
alert op en wijzen ook inwoners er via sociale media op wat ze zelf kunnen doen om inbraken in de
donkere maanden te voorkomen. Uiteraard blijft de politie bij elke woninginbraak onderzoek doen
naar mogelijke verdachten. Het aantal bedrijfsinbraken nam in 2020 met 5 toe, van 13 naar 18
gevallen.

Minder vernielingen en geweld
Het aantal meldingen van veelvoorkomende criminaliteit nam ook af. Het aantal autokraken daalde
met 49 procent, het aantal vernielingen met 19 procent en het aantal gevallen van zakkenrollen zelfs
met 78 procent. Ook hierbij kunnen de coronamaatregelen een rol hebben gespeeld, bijvoorbeeld
omdat mensen vaker binnen of in hun directe omgeving bleven en er minder auto’s rondom
horecagelegenheden in het buitengebied en in de avonden werden geparkeerd.

Het aantal geweldsincidenten daalde ook in 2020. Er waren 9 incidenten minder dan in 2019, een
daling van 11 procent. Ook het aantal registraties van huiselijk geweld daalde van 32 naar 14.
Huiselijk geweld en alert zijn op de signalen daarvan – juist ook tijdens coronamaatregelen – blijft de
aandacht houden van de samenwerkende veiligheidsketen en hulpverleningsketen. Inwoners wordt
gevraagd om bij (vermoedens van en vragen over) huiselijk geweld contact op te nemen met Veilig
Thuis, via telefoonnummer 0800-2000 of www.veiligthuis.nl.
Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is na een stijging in 2019 vorig jaar weer
gedaald met 14 procent. Dit aantal fluctueert overigens sterk door de jaren en seizoenen, ook
regionaal.

Niet alle cijfers lieten een dalende trend zien in 2020. Zo nam het aantal gevallen van
jongerenoverlast toe met 54 procent. De toename ligt overigens lager dan de gemiddelde toename
in de regio van 72 procent. Belangrijke oorzaak zijn de coronamaatregelen waardoor scholen tijdelijk
gesloten waren en jongeren minder naar sport of andere hobby’s konden gaan. Hierdoor waren
jongeren vaker op straat wat bijdraagt aan het aantal meldingen van overlast, ook omdat
volwassenen door de maatregelen over het algemeen meer thuis waren.

Een andere opvallende stijger is de cybercriminaliteit, waaronder fraude en oplichting via internet.
Deze online criminaliteit is toegenomen doordat sinds de coronamaatregelen meer mensen online
zijn en criminelen daarop inspelen, bijvoorbeeld door via e-mail of Whatsapp te ‘vissen’ naar
wachtwoorden, pincodes en inloggegevens voor online bankieren.

Bel Bel Bel

‘Criminaliteit blijven tegengaan in 2021’
Locoburgemeester Erwin Jansma over de veiligheidscijfers: “De bijzondere omstandigheden
afgelopen jaar hebben hun weerslag gehad op de criminaliteitscijfers, die gelukkig op veel fronten een
dalende lijn laten zien. Dat neemt niet weg dat gemeente en politie zich ook in 2021 onverminderd
inzetten voor het tegengaan van criminaliteit. Dit kunnen we niet alleen. We hebben hiervoor ieders
hulp nodig.”
“Inwoners kennen hun eigen buurt het best en kunnen helpen door alert te zijn en verdachte
signalen en situaties zo snel mogelijk te melden. Bel bij een verdachte situatie direct 112. U mag dat
nummer ook bellen als u vermoedt dat er iets niet klopt, bijvoorbeeld omdat u onbekenden bij het
huis van uw buren ziet”
, aldus locoburgemeester Jansma.

Wie anoniem wil melden, neemt contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

De locoburgemeester roept ook op alert te zijn op cybercriminaliteit, zoals online fraude. Vooral
ouderen zijn daar relatief vaak slachtoffer van. Erwin Jansma: “Let op elkaar en waarschuw ook
ouderen in uw familie of omgeving voor de risico’s van fraude en oplichting via telefoon, e-mail of
Whatsapp. Banken en financiële instanties zullen nooit vragen om vertrouwelijke gegevens zoals
pincodes of inloggegevens. Het is belangrijk om dat te beseffen.”

Meer tips voor veilig internetten kan men vinden op www.veiliginternetten.nl.