geen huurverhoging voor sociale woningen

lastenbevriezing?
lastenbevriezing?
Foto:

De huren van sociale huurwoningen worden dit jaar niet verhoogd. Ieder jaar passen we op 1 juli de huren aan, maar dit jaar blijven de huren gelijk. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen van woningcorporaties. Dat heeft de minister vorige week bekendgemaakt. De huren worden eenmalig ‘bevroren’.

Voor welke woningen geldt dit?
De bevriezing geldt voor alle sociale huurwoningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. We mogen de huren wel verhogen als een woning vrij komt.

Wet eenmalige huurverlaging
Daarnaast komt een deel van de huurders in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Dat is de Wet eenmalige huurverlaging, die sinds 1 januari 2021 van kracht is.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de eenmalige huurverlaging
Klik hier voor meer informatie over huurbevriezing door de Woonbond