Deze boten worden geruimd binnenkort

Ook 2 boten die verkeerd liggen!!
Ook 2 boten die verkeerd liggen!!
Foto: Gooise Meren

Waternet gaat wrakken uit de Naardertrekvaart verwijderen. Het gaat om het stuk langs de Keverdijk in Naarden. Tegelijk ruimt de gemeente vaartuigen die zonder geldige vergunning of toestemming van de gemeente op de oever in de groenstrook liggen. Eigenaren hebben nog tot 3 mei de tijd om hun bootje weg te halen


Verwijdering Opruimactie wrakken Naardertrekvaart
donderdag 22 april 2021
Waternet gaat wrakken uit de Naardertrekvaart verwijderen. Het gaat om het stuk langs de wijk Keverdijk in Naarden. Tegelijk ruimt de gemeente vaartuigen die zonder geldige vergunning of toestemming van de gemeente op de oever in de groenstrook liggen. Na de opruimactie gaat de gemeente de oever en de waterkant opnieuw inrichten. Er komt een grens voor het aantal bootjes en er is geen ruimte meer voor bootjes van mensen die niet in Gooise Meren wonen. Eigenaren kunnen hun boot nog weghalen.

Ieder jaar houdt Waternet op grond van de Wrakkenwet een opschoonactie in de hele regio Amstel, Gooi en Vecht. De opschoonactie heeft als doel: voldoende vaarruimte, goede waterkwaliteit, veiligheid en een aantrekkelijke uitstraling.

De 5 wrakken die Waternet verwijderd
Polyester boot, rood/wit, 4 meter, Churchillstraat tegenover nummer 3
Stalen roeiboot, zwart/wit, 4 meter, Vaartweg tegenover nummer 6
Polyester roeiboot, groen/wit, 3 meter, Vaartweg tegenover nummer 50
Polyester boot, wit, crème dekzeil, 3.5 meter, Vaartweg tegenover nummer 80
Polyester boot, geel/wit, 3.5 meter, Vaartweg tegenover Kolonel Michaëlstraat

Tot 3 mei 2021 de tijd om zelf boot weg te halen

Waternet heeft op de 5 boten een flyer geplakt. Deze bootjes hebben geen drijvend vermogen meer. Op enkele vaartuigen op de oever heeft de gemeente een brief geplakt. Eigenaren hebben tot 3 mei 2021 de tijd hun wrak of boot weg te halen of weer drijvend te maken. Anders worden ze verwijderd en geborgen. Als bekend is wie de eigenaren zijn, worden de kosten op hen verhaald.

Voor vragen aan Waternet: 0900 – 9394. Voor vragen aan de gemeente: 035 207 00 00.

Fout aangemeerde boten
2 boten in de Naardertrekvaart liggen verkeerd afgemeerd:

Groen gevlekt, 4 meter, ligt te dicht bij de Irenebrug
Motorvlet van 7 meter met blauw afdekzeil, ligt te ver van de kant, tegenover Vaartweg 82
Op beide boten zit een rode flyer door overtreding van artikel 3.2 van het Vaarreglement AGV. De eigenaren moeten dit corrigeren, anders verwijdert Waternet de boten en verhaalt Waternet de kosten op de eigenaar.