Tergooi sluit Covid-afdeling waardoor reguliere zorg kan worden opgeschaald

Reguliere zorg weer opgeschaald
Reguliere zorg weer opgeschaald
Foto: Tergooi

Vandaag om 13:00 uur sloot Tergooi de Covid-afdeling die speciaal ingericht was voor coronapatiënten. De aantallen dalen nu zo snel dat het centreren van de Covid-zorg op één afdeling niet meer nodig is. De patiënten die nu nog herstellen van Corona gaan naar isolatiekamers op de reguliere afdelingen.

‘Het is een mijlpaal dat wij nu door het dalend aantal besmettingen de Cohort-afdeling kunnen sluiten. Gelukkig daalt het aantal Covid-patiënten op de Intensive Care ook en is de verwachting dat ook de Covid-IC snel kan worden opgeheven. Wij zijn trots op alle collega’s die de afgelopen maanden keihard gewerkt hebben om alle Covid-patiënten die aan ons werden toevertrouwd, op te vangen. De reguliere zorg kan weer worden opgeschaald, dat doen wij behoedzaam en met zorg voor medewerker en patiënt én in nauw overleg met de regionale ziekenhuizen binnen de ROAZ, zegt Janneke Brink-Daamen, voorzitter van de raad van bestuur, ‘want het virus is nog niet weg.’

Reguliere zorg weer opgeschaald

Hygiënemaatregelen blijven van kracht
Hoewel het aantal Covid-patiënten in het ziekenhuis daalt, is het van belang te beseffen dat alle hygiënemaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, 1,5 meter afstand houden en de aangepaste bezoekregeling van kracht blijven. Tergooi blijft zich inzetten voor een veilige omgeving voor bezoekers en medewerkers. Zodra er versoepelingen zijn, zullen wij dat op onze website delen.

Reacties

Cookieinstellingen