Per 1 juli 2022 moet elke woning voorzien zijn van rookmelders

Eerste rookmelder geplaatst
Eerste rookmelder geplaatst
Foto: Ton Kastermans Fotografie

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders op elke etage van een woning verplicht, zowel in
nieuwbouwwoningen als in bestaande bouw. Woningeigenaren hebben dus nog één jaar om
dit te regelen.

Deze verplichting houdt in dat op iedere etage waar zich een verblijfsruimte of
afgesloten ruimte bevindt, minstens één rookmelder in de vluchtweg geplaatst moet
worden. Dit is meestal in de gang of op de overloop die leidt naar de voor- of achterdeur.
Volgend jaar klinkt nog ver weg, maar deze datum komt snel dichterbij. Tijd om actie te
ondernemen en rookmelders op te hangen.

Waarom worden rookmelders verplicht?
De wettelijke verplichting is niet voor niets. Bij brand heb je maar drie minuten om het huis te
ontvluchten. Het is dus van levensbelang om tijdig te worden gewaarschuwd als er brand ontstaat.
Zeker ’s nachts. Als je slaapt ruik je namelijk niets, ook geen rook. Een rookmelder kan je leven
redden.

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 100.000 woningen getroffen door brand.

Hierdoor vallen gemiddeld 31 dodelijke slachtoffers per jaar. Uit onderzoek is gebleken dat bij ruim 6 op de 10 branden met een dodelijk slachtoffer, geen rookmelder aanwezig was in de woning. Om deze
reden heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten om
rookmelders te verplichten in alle woningen. De verwachting is dat hierdoor het gemiddelde aantal
dodelijke slachtoffers zal afnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de plaatsing van rookmelders?
De woningeigenaar is wettelijk verplicht om goed functionerende rookmelders in zijn of haar
woning aan te brengen vóór 1 juli 2022. Bij huurwoningen is de verhuurder dus verantwoordelijk
voor de plaatsing van rookmelders volgens de voorschriften.
Voor zelfstandige woningen wordt minimaal één rookmelder per verdieping verplicht, maar let op:
voor kamerwoningen geldt dat in iedere kamer een rookmelder moet hangen.

Welke rookmelders zijn geschikt voor jouw situatie?
Iedere woning en iedere situatie is anders. Het is daarom nog niet zo gemakkelijk om een keuze te
maken in het aanbod aan rookmelders. De brandweer adviseert om in ieder geval te kiezen voor
rookmelders met een levensduur van 10 jaar. Deze rookmelders hebben een accu in plaats van
batterijen en gaan dus langer mee.

Kies je een optische melder die reageert op rook of een thermische melder die afgaat bij te hoge of
snel stijgende temperatuur? De eerste reageert het snelst, maar is voor sommige keukens niet de
beste keuze.

De meer geavanceerde rookmelders kunnen aan elkaar worden gekoppeld, zodat alle melders
afgaan op het moment dat één van de melders rook signaleert. Daardoor word je nog eerder
gealarmeerd en heb je meer tijd om het huis te ontvluchten.

Hangen er al rookmelders in huis, dan is het belangrijk om regelmatig te testen of deze nog goed
functioneren. Bijvoorbeeld tegelijk met de maandelijkse test van het luchtalarm, elke eerste
maandag van de maand – een goede geheugensteun.
Houd ook de levensduur van de rookmelder goed in de gaten. Vaak staat de einddatum op de
achterkant van de betreffende rookmelder. Het advies is om de rookmelder(s) na deze datum te
vervangen. Ook als de rookmelder het bij een test nog gewoon lijkt te doen. De werking van het
geluidssignaal is namelijk een andere functionaliteit dan de rookdetectie. De 10-jarige levensduur
geldt ook voor rookmelders die in een nieuw- of verbouw op het stroomnet zijn aangesloten.

Meer weten?
Bij vragen over welke rookmelders in jouw woning nodig zijn of waar ze geplaatst moeten worden
kan de lokale Wijkbrandweer helpen. Indien gewenst, loopt hij of zij een rondje met je door het huis
om een check te doen. De contactgegevens van de brandweer in jouw wijk kun je vinden op
www.brandweer.nl/gooienvechtstreek/wijkbrandweer.

Meer informatie over rookmelders is te vinden op www.brandweer.nl/rookmelder en op
www.rookmelders.nl.

De bijgaande foto is rechtenvrij te gebruiken met vermelding van de naam van de fotograaf: Ton
Kastermans Fotografie

Wij zeggen: DOEN!!!