Kermis Laren een groot succes voor jong en oud

Suikerspinnen van een meter
Foto: Kermis Laren

Kleinere Kermis in Laren, een groot succes! Plezier gegarandeerd, ook bij regen ๐Ÿ™‚

Het college heeft aan Stichting Kermis Laren vergunning verleend voor het organiseren van een kleinere kermis op Plein 1945 in Laren. De kermis zal van zaterdag 3 juli t/m zondag 11 juli 2021 plaatsvinden. Op het terrein zullen ongeveer 20 attracties aanwezig zijn. De gemeente heeft in goed overleg met de organisator afspraken gemaakt om de kermis goed te laten verlopen.

De versoepelingen van het Rijk maken het mogelijk om een vergunning voor de kermis te verlenen. Ondanks de versoepelingen, blijft het van belang om de basismaatregelen aan te houden en voldoende afstand van elkaar te houden. De gemeente en Stichting Kermis Laren hebben daar afspraken over gemaakt. De kermis zal dagelijks van 13.00 uur tot 23.00 uur geopend zijn.

Er zijn afspraken gemaakt met de Stichting Kermis Laren, politie en brandweer. Onder andere wordt er meer beveiliging ingezet om toezicht te houden en drukte te voorkomen.

Hieronder leest u vragen en antwoorden. De lijst wordt de komende tijd bijgewerkt.

Vragen en antwoorden:
Hoe ziet de kermis Laren er dit jaar uit?
Normaliter bestaat de kermis in Laren uit zoโ€™n 40 รก 45 attracties. Vanwege de coronamaatregelen en om voldoende ruimte tussen de bezoekers te kunnen bieden, komen er een kleine 20 attracties op Plein 1945 te staan. Op de Brink komen er 3 attracties voor kleine/jongere kinderen. De kermis zal plaatsvinden van zaterdag 3 juli t/m zondag 11 juli 2021, dagelijks van 13.00 uur tot 23.00 uur.

Hoe wordt omgegaan met de coronaregels?
Stichting Kermis Laren heeft een plan uitgewerkt waarmee aan de regels kan worden voldaan die de Rijksoverheid stelt. De kermis wordt gezien als een doorstroomevenement en het is om die reden niet nodig om met coronatoegangsbewijzen (test, vaccinatiebewijs, etc.) te werken.

Wel geldt de afstandsregel van maximaal 1 persoon per 5 m2. Dat houdt in dat de kermis op een afgesloten terrein plaats moet vinden. Het terrein dat hiervoor wordt ingericht, is Plein 1945.

Hoe wordt de drukte gemonitord?
Via beveiligers en toezichthouders wordt de drukte in de gaten gehouden.

Welke huisregels zijn er?
De organisatie houdt toezicht op het naleven van de regels (zowel coronaregels als andere regels) op het afgesloten terrein. De huisregels komen binnenkort op de website. Op het terrein zijn ook toezichthouders aanwezig, herkenbaar via hesjes.

Waar komt tijdens de kermis de markt?
De markt komt tijdens de kermis op de Brink voor de Basiliek en gaat verder via de Brink naar het eerste stuk van de Rijt.

Waar kan er geparkeerd worden?
Er kan geparkeerd (lang parkeren) worden op de parkeerplaats bij het Hertenkamp, achter Singer en achter het Raadhuis.

Waarom duurt de kermis Laren 3 dagen langer dan normaal?
Vanwege de coronacrisis heeft de Larense kermis vorig jaar geen doorgang kunnen vinden. Om de exploitanten tegemoet te komen na dit zware jaar en omdat ze op deze manier financieel risico kunnen spreiden (i.v.m. slecht weer bijvoorbeeld) is het toegestaan de kermis 3 dagen langer te exploiteren. Daarnaast is nu enkel Plein 1945 in gebruik, en niet ook omliggende straten, waardoor het verkeer er minder last van heeft. De sluitingstijd is een uur eerder dan normaal en de afbouw is tevens korter.

Ook namens

Reacties