Veel bospercelen nog steeds gesloten door omgevallen bomen

Natuur Leersum zwaar getroffen
Foto: Staatsbosbeheer

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug coördineert communicatie over stormschade Leersum
En alle updates over de stormschade in Leersum te vinden via de kanalen van Nationaal Park

MAARN 20 juli 2021 – Het noodweer van vrijdag 18 juni heeft tot ongekende schade geleid in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug rond Leersum. Duizenden bomen zijn omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat.

OPRUIMEN
De komende maanden zijn de terreineigenaren druk bezig om het gebied op te ruimen en weer toegankelijk te maken. Om duidelijk te maken welke gebieden wel of niet toegankelijk zijn, coördineert Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de komende periode de communicatie hierover.

ONVEILIG
De bossen en natuurterreinen van Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en meerdere particuliere grondeigenaren zijn getroffen. Er hangen veel takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel of staan op scherp. De gebieden van deze eigenaren moeten vanwege de onveilige situatie op de lanen in de bossen voorlopig nog enige tijd gesloten blijven.

Op de website www.np-utrechtseheuvelrug.nl/stormschade is alle actuele informatie terug te vinden. Ook staat hierop een kaart van het gebied, waarop te zien is welke gebieden gesloten zijn of open. Zodra nieuwe gebieden opengesteld worden, wordt de kaart aangepast en worden de updates gedeeld op de social media kanalen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

afgesloten gebieden!

Daarnaast staan er in de gebieden zelf bordjes met actuele informatie.

Respecteer a.u.b. de toegangsregels! Het is voor uw eigen veiligheid.

Over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
De Utrechtse Heuvelrug is een eeuwenoud kostbaar natuurgebied van 20.000 hectare, waarvan 10.000 hectare met de status Nationaal Park. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een plek waar mensen tot rust komen en nieuwe energie krijgen. Om al dit moois in stand te houden is er een brede samenwerking opgezet met gemeentes, provincie en eigenaren van natuurgebieden. Ook bewoners en ondernemers zijn in toenemende mate betrokken. Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de aanjager en initiator van deze samenwerking.

Reacties